Ieri la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Galeria Parter, s-a deschis expoziţia comemorativă Mihail Grecu (1916 – 1998)

Expoziţia prezintă picturi realizate de maestrul Mihail Grecu, opere din colecţia familiei artistului, mai puţin cunoscute publicului larg, precum şi din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Băiatul cu boii (Copilărie) din tripticul „Istoria unei vieţi”

Băiatul cu boii (Copilărie) din tripticul „Istoria unei vieţi”

Mihail Grecu s-a născut la 22 noiembrie 1916 în s. Faraoani (acum Faraonovca), sudul Basarabiei. În perioada anilor 1916-1928, a copilărit în s. Taşlâc în familia părinţilor adoptivi Elena şi Grigore Pascaru. În anul 1929 îşi urmează studiile la Şcoala Normală din Cetatea Albă, unde l-a avut ca profesor de desen pe Rostislav Ocuşco. Între anii 1937-1940, a fost student la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, România, iar în 1940-1941 şi 1945-1946, a studiat la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. Repin (în prezent, Colegiul republican de arte plastice Al. Plămădeală) din Chişinău, clasa profesorului M. Gamburd.

În 1945, M. Grecu a devenit membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RSSM şi URSS. Începând cu anul 1946 artistul a avut numeroase expoziţii în ţară şi străinătate.

Mihail Grecu a fost deţinător a numeroase premii şi distincţii printre care Medalia de aur a EREN a URSS pentru tabloul Zi de toamnă (1966); Premiul juriului pentru tabloul Tinereţea la expoziţia Tinereţea lumii, Bulgaria (1970); Medalia de aur a EREN a URSS pentru tripticul Istoria unei vieţi (1970);  Premiul de Stat al RSSM (1978); Laureat al Premiului de Stat al URSS (1990); Marele Premiu pentru tabloul Omagiu strămoşilor, Saloanele Moldovei, prima ediţie, România (1991); Ordinul “Insigna de Onoare” (1960); Maestru Emerit al Artei din RSSM (1972); Artist al Poporului din RSSM (1987); “Ordinul Republicii”, Moldova (1992); Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992);   Premiul de excelenţă a UAP RM (1997). În anul 1999, a fost instituit Premiul „Mihail Grecu” decernat în cadrul „Saloanelor Moldovei”, Bacău-Chişinău.

Lucrările artistului se păstrează în numeroase colecţii publice, printre acestea: Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Muzeul Literaturii Române M. Kogălniceanu, Chişinău, Colecţia UAP din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Colecţia Primăriei or. Chişinău, Colecţia Agroindbank, Chişinău, Galeria de artă A. V. Losev din Tighina, Galeria de Stat Tretiakov din Moscova, Galeria de Artă din or. Novosibirsk, Muzeul Rus de Stat din or. Sankt Petersburg, Centrul de Artă Contemporană din Moscova, Confederaţia Internaţională a Uniunilor Artiştilor Plastici, or. Moscova, Muzeul de Artă Modernă din Moscova.

Artistul a decedat la 9 aprilie 1998 în or. Chişinău.

 

            Mihail Grecu este un nume de primă mărime în pictura naţională, un talent viguros care în timpul studiilor sale la Academia de Arte din Bucureşti (1937-1940) a asimilat valori esenţiale ale culturii europene, dezvoltând principiile estetice de bază ale artei occidentale în condiţiile sistemului sovietic opresiv. În opera ilustrului artist tradiţiile artei populare s-au îmbinat cu tendinţele novatoare ale picturii contemporane.

            Prin numărul impresionant de pânze, prin expoziţiile sale, adevărate evenimente artistice, Mihail Grecu şi-a impus opera şi personalitatea într-un context istoric marcat de influenţa nefastă a factorului politic, creaţia pictorului trezind dezbateri şi conflicte turbulente cu caracter ideologic.

Creaţia lui Mihail Grecu este recunoscută şi apreciată în întreg spaţiul post-sovietic, tablourile sale se păstrează în galerii şi muzee de prestigiu, fiind menţionate în ediţii de specialitate din multe ţări.

 

Ludmila Toma/Mihail Grecu, Editura ARC

Expoziţia va fi deschisă publicului larg până la 8 decembrie 2013.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)