Guvernul Austriei vrea să modernizeze piaţa muncii din Republica Moldova

Interviu cu Georg Reibmayr, ataşatul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului din cadrul Ambasadei Austriei la Chişinău

Populaţia austriacă de peste opt milioane de locuitori numără anual peste 250 mii de şomeri, cu perspective mari de angajare şi de a-şi deschide propriile întreprinderi. E un nivel scăzut al şomajului general. Piaţa muncii din Austria e într-o permanentă evoluţie, înfruntând excelent criza economică. Aceasta se datorează, întâi de toate, consensului politic referitor la sarcinile serviciilor pieţei muncii din Austria, orientate asupra eficienţei şi dezvoltării continue a managementului calităţii.

De mai bine de doi ani, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţiei Consumatorului din Viena a fondat Biroul Ataşatului său în incinta Ambasadei Austriei la Chişinău. Ministerul şi-a propus prin intermediul transferului bilateral de know-how să contribuie la perfecţionarea autorităţilor moldovene de acelaşi nivel, aplicând experienţa Austriei în ceea ce priveşte apropierea RM la standardele pieţei muncii din UE. Georg Reibmayr, ataşatul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului din cadrul Ambasadei Austriei la Chişinău, ne-a oferit un interviu.

– De ce guvernul austriac a selectat anume RM să o sprijine în domeniul muncii şi protecţiei sociale?

Relațiile bilaterale dintre ţările noastre sunt excelente, Austria se numără printre prietenii RM. De mai multi ani, există o cooperare strânsă în cele mai diverse domenii între autorităţile moldovene şi Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Drepturilor Consumatorului, în special în domeniul muncii.

– Cum se manifestă caracterul atrăgător al educaţiei profesionale austriece?

Prin intermediul sistemului dual de formare profesională în Austria, ce combină instruirea teoretică (școală profesională) cu experiența practică (în mod direct în cadrul companiilor), este posibil de a oferi ucenicilor o instruire profesională și practică de calitate ca ulterior aceasta să faciliteze începutul activității lor în câmpul muncii. O chestiune de primă importanţă pentru ţara mea e combaterea şomajului în rândul tinerilor, prin intermediul numeroaselor măsuri de integrare a acestora pe piața muncii. Rezultatele sunt excelente: Austria este cea de-a doua țară UE cu cea mai mică rată a șomajului a tinerilor.

– Ce trebuie îmbunătăţit în sistemul de orientare profesională din RM?

E necesară crearea unui echilibru dintre cererea și oferta de pe piața muncii. Instruirea tinerilor să se bazeze pe nevoile și cerințele angajatorilor în scopul de a-i face pe oameni competitivi și pentru a preveni șomajul.

– Cum decurge cooperarea cu autorităţile moldovene în acest sens? Ce le-aţi recomanda?

Desfăşurăm ateliere, conferinţe, călătorii de studii, oferim servicii de consiliere cu privire la politicile sociale şi de ocupare a forței de muncă. Un proiect important ţine de integrarea în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea unor întreprinderi social-economice.

În 2012, am acordat servicii de sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Vrem să demonstrăm în mod practic cum, prin utilizarea celor mai inovative metode, poate fi realizat obiectivul de integrare în câmpul muncii, în special, a tinerilor cu dizabilităţi. În Austria, o asemenea practică se bucură de mare succes. În 2013, ne vom dedica mai mult angajării persoanelor în vârstă, cuvântul-titlu al proiectului fiind „active ageing”, dar şi a persoanelor cu dizabilităţi. În plus, ne dorim să contribuim şi la efectuarea reformei sistemului de pensii din RM.

Interviu realizat de Angelina Olaru

 

 

 

 

The following two tabs change content below.