Energia electrică // Guvernul a aprobat un proiect de lege bun, dar ineficient

cuciurgan

Cabinetul de miniştri a aprobat în cadrul şedinţei de astăzi proiectul Legii privind energia electrică în redacție nouă, adaptat la directivele Uniunii Europene pentru implementarea Pachetului III Energetic. În opinia expertului IDIS „Viitorul”, Victor Parlicov, proiectul respectiv este unul important, însă ineficient, deoarece principala problemă a Republicii Moldova este lipsa unei pieţe competitive în domeniul energiei electrice. Pentru a beneficia de prevederile acestei legi, dar şi de legislaţia actuală, subliniază fostul director al ANRE, este nevoie de interconexiuni cu România.

Potrivit executivului, documentul respectiv stabileşte rolul, obligațiile şi responsabilitățile autorităților competente, precum şi cele ale operatorului de transport şi sistem, operatorilor de distribuție, producătorilor, furnizorilor şi consumatorilor de energie electrică. „Modificările au scopul de a garanta siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi buna funcționare a sistemului electroenergetic, precum şi dezvoltarea comerțului liber cu energie electrică între statele membre ale Comunităţii Energetice. Punerea în aplicare a noilor prevederi legislative va contribui la continuarea reformei sectorului electroenergetic şi va duce la instituirea a unei pieţe de energie electrică concurenţiale”, se menţionează într-un comunicat al guvernului.

„După ce proiectul va fi aprobat şi de Parlament, consumatorii finali vor putea beneficia de dreptul de a procura energie electrică de la un furnizor la alegere, primind servicii de calitate la preţuri negociate şi cu respectarea principiului securităţii în aprovizionarea cu energie electrică”, se subliniază în comunicat.

În opinia expertului IDIS „Viitorul”, Victor Parlicov, proiectul respectiv este important, însă nu va schimba nimic în domeniul energiei electrice, deoarece principala problemă a Republicii Moldova este faptul că nu avem o piaţă competitivă de energie electrică. „Republica Moldova depinde practic de un singur furnizor – Centrala Termoelectrică Moldovenească / Молдавская ГРЭС. Pentru a beneficia de prevederile acestei legi, dar şi de legislaţia actuală, este nevoie de interconexiuni cu România”, a subliniat expertul.

„Legislatia actuală precum şi reglementările ANRE, care sunt ajustate deja la prevederile Pachetului Energetic II permit concurenţa. Dar dacă nu sunt interconexiuni, cine să concureze cu Centrala Termoelelectrică Moldovenească?”, întreabă expertul.