Gheorghe Marin ne oferă „Neamul prin fiii săi”

Scrisul împotriva durerii

Volumul „Neamul prin fiii săi” de Gheorghe Marin, apărut cu prilejul aniversării a 80-a a autorului, cuprinde în cele peste 400 de pagini ale sale cele mai reprezentative lucrări de proză documentară ale scriitorului. Autorul evocă unele personalităţi istorice legendare precum Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Nicolae Iorga. Scrie despre mănăstirea Putna şi despre alte locuri de pelerinaj ale românilor.

Unul dintre personajele cărţii e poetul Alexei Mateevici, surprins într-un moment providenţial al biografiei personale şi a neamului, şi anume în ziua crucială de 26 mai 1917, când a citit pentru prima dată poemul „Limba noastră” la primul congres al învăţătorilor basarabeni, fiind aplaudat aproape două ore de participanţii la congres.

Autorul îl scoate din anonimat pe un adevărat erou al Războiului ruso-turc din 1877, cahuleanul Grigore Banu care, înregimentat în Armata română, a luptat contra Porţii Otomane şi a săvârşit fapte de vitejie la Plevna. Mai citim în cartea publicistului Gheorghe Marin mărturii tulburătoare despre propria copilărie, despre tinereţea marcată de evenimente dramatice – ocuparea Basarabiei de Uniunea Sovietică (1940), cel de-al Doilea Război Mondial –, prin care a trecut cu demnitate, păstrându-şi devotamentul pentru valorile naţionale, verticalitatea. Autorul scrie cu dragoste despre întâlnirile sale şi prietenia cu scriitorii Gheorghe Malarciuc, Alexei Marinat, Gheorghe Vodă, Pavel Boţu, Ion Osadcenco. El îi consacră pagini emoţionante lui Grigore Vieru.

Capitolul „Dureri şi iar dureri” conţine schiţa documentară „Ofrandă adusă neamului” din care reproducem câteva rânduri: „Marea tragedie care s-a abătut asupra familiei noastre la 30 octombrie 1992 mi i-a smuls din viaţă pe toţi trei: pe Ion şi Doiniţa gravidă”. Accidentul cumplit care le-a curmat viaţa fiicei lui Gheorghe şi Eugenia Marin, Doina, şi soţului ei, cunoscutul compozitor Ion Aldea-Teodorovici, planează ca o umbră asupra destinului scriitorului şi asupra volumului pe care îl propune atenţiei cititorilor.

Gheorghe Marin găseşte însă forţe pentru a nu se lăsa pradă nenorocirii, pentru a-şi asuma suferinţele, pentru a merge înainte, scrisul fiind pentru el un refugiu şi o soluţie de supravieţuire. Autorul ne oferă, de exemplu, pagini luminoase despre ziua de 27 aprilie 1990, când Gheorghe Ghimpu a arborat Tricolorul deasupra clădirii Parlamentului R. Moldova. În aceeaşi zi, compozitorul Ion Aldea-Teodorovici crea melodia-simbol „Tricolorul”, interpretată cu mult talent de Doina Aldea-Teodorovici.
Volumul cu caracter testamentar „Neamul prin fiii săi” se bucură de aprecierea unor importanţi oameni de cultură precum Ion Hadârcă („Descătuşat aici până la maximă sinceritate, Gheorghe Marin uimeşte cititorul prin nişte paralele şi comentarii la zi deosebit de relevante”), Iurie Colesnic („Mânuitor sigur al condeiului, Gh. Marin are darul memorialistului, iar un memorialist bun îşi hrăneşte opera din detalii, din episoade, din întâmplări.”), Lidia Kulikovski („Volumul este o parte a unei istorii, a unui neam, are priză la cititor”).

Născut în satul Câşliţa-Prut, fostul judeţ Cahul (Ismail), în 1929, Gheorghe Marin a lucrat în calitate de pedagog şi ziarist şi îşi continuă activitatea de scriitor. A semnat volumele „Închinare memoriei”, „Misiuni şi destine”; cărţile pentru copii „Peştişorul vorbitor”, „Lecţie despre înot”, „Căluţul oştean” şi traduceri: proză de J. Aldridje, poveşti portugheze şi spaniole, „Anecdote gabroviene”, în trei ediţii.