Gazeta de perete a casei de nebuni

Declaraţia Uniunii moldovenilor din Nistrenia: noi rămânem moldoveni nistreni

Agenţia informaţională „Olvia-press” a primit declaraţia Uniunii moldovenilor nistreni, care îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu politica expansionistă a României şi comportamentul agresiv al autorităţilor moldoveneşti. Publicăm textul Declaraţiei fără redactări.

„La conferinţa ştiinţifico-iluminătoare din 25 mai de la Tiraspol, organizată în cadrul zilelor scrisului slav, preşedintele Igor Smirnov a stabilit cu claritate rolul scrisului chirilic pentru cultura naţională moldovenească, etnosul moldovenesc, limba moldovenească şi, în consecinţă, pentru păstrarea naţionalităţii moldoveneşti ca popor de sinestătător – moldoveni, a căror teritoriu vital şi patrie unică a devenit Nistrenia.

De aici a apărut şi termenul „moldovenii nistreni”, ca şi termenul „ucrainenii nistreni” şi „cetăţenii ruşi în republica nerecunoscută”.

Anume aceste trei etnii de bază ale Nistreniei, după cum a indicat Preşedintele, – moldovenii, ucrainenii şi ruşii au format o nouă entitate singulară – poporul nistrean, simbolizând ajutorul reciproc, unitatea şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor.
Dar, după cum a promis preşedintele FR Dmitri Medvedev, interesele cetăţenilor ruşi în republica nerecunoscută vor fi apărate de Moscova. Noua putere ucraineană, conform declaraţiei deputaţilor din Rada Supremă, are aceleaşi intenţii referitor la ucrainenii nistreni cu paşapoarte ucraineşti.

Dar pe „moldovenii nistreni”, în afară de Preşedintele Igor Smirnov, nu are cine îi apăra. Numai datorită politicii sale permanente şi orientate spre un scop pe parcursul a douăzeci de ani, se reuşeşte nu numai păstrarea etniei moldoveneşti şi a naţionalităţii moldoveneşti, dar şi dezvoltarea culturii şi limbii moldoveneşti, în baza grafiei iniţiale chirilice.

Acum deja le este clară tuturor politica Republicii Moldova îndreptată spre apropierea tot mai integrală cu România, transformarea moldovenilor în români şi a limbii moldoveneşti în română. Nu înzadar o parte din politicienii ucraineni au început să manifeste nelinişte în legătură cu linia pe care o promovează Bucureştiul – de înghiţire a Moldovei.

Manifestă nelinişte şi moldovenii nistreni, care din cauza politicii agresive a Chişinăului pot să-şi piardă ultima speranţă privind păstrarea lor ca popor cu rădăcini slave, a istoriei lor multiseculare, a culturii, specificului şi limbii. Istoria a demonstrat deja cum în lupta împotriva elementului slav, ca argument principal era aleasă tactica renunţării, pentru început, la scrisul chirilic, apoi şi la statalitatea comună.

Îi suntem recunoscători preşedintelui Igor Smirnov, care a menţionat că „originalitatea fiecărui popor, tradiţiile lui, experienţa multiseculară vor exista şi se vor dezvolta doar în condiţiile păstrării limbii, a cărui purtător este poporul, asigurarea funcţionării acesteia pe un anumit teritoriu”.

Şi ca limba de comunicare între oameni să nu devină din nou armă de represalii, cum s-a întâmplat la începutul anilor ’90, trebuie folosită şansa reală, oferită de preşedinţii Ucrainei şi FR, să se rezolve conflictul, exclusiv cu mijloace paşnice, să devenim vecini buni şi să construim state de sinestătătoare, independente, suverane. Fiecare cu opţiunea lui. Noi am ales: rămânem moldoveni nistreni.

Preşedintele mişcării obşteşti republicane „Uniunea Moldovenilor Nistreni”, deputat al Sovietului Suprem al PMR, V. Tulgara.
27.05.2010

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)