„Gas Natural Fenosa”, interesată de revoluţionarea sistemului energetic din Republica Moldova

Union FenosaFundaţia „Gas Natural Fenosa”, a lansat miercuri la Chişinău, într-o atmosferă festivă, versiunea în limba română a cărţii „Reţele electrice inteligente”. La lansare au participat unul dintre autorii cărţii, Rafael Cossent Arin, coordonatorul de proiecte internaţionale al Fundaţiei „Gas Natural Fenosa”, Manuel Beguer i Mayor, preşedintele „Gas Natural Fenosa Moldova”, Silvia Radu, funcţionari publici, managerireprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cercetători în domeniul energetic şi reprezentanţi a numeroase companii de profil.

În semn de respect faţă de cei prezenţi, Manuel Beguer i Mayor, care se află pentru prima oară în Republica Moldova, a ţinut să vorbească în limba română. Reprezentantul fundaţiei a apreciat lucrarea şi a ţinut să precizeze că circa 1000 de cărţi vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova. Cartea „Reţele electrice inteligente” este semnată de trei autori spanioli, cercetători în domeniul energetic. În volum se descrie sistemul electric spaniol şi posibilităţile acestuia, inclusiv sub aspectul tranziţiei spre reţelele inteligente, dar şi experienţa altor state în domeniu. Reţelele electrice inteligente, potrivit lui Manuel Beguer i Mayor, presupun utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a telecomunicaţiilor în modelul energetic pentru a controla mai bine, a garanta furnizarea, a îmbunătăţi rapiditatea serviciului, a organiza depozitarea şi economisirea energiei electrice, precum şi pentru a face posibilă integrarea energiilor regenerabile în reţeaua tradiţională de energie.

„Îmi exprim speranţa că traducerea acestei cărţi va fi utilă cercetătorilor în domeniu care o vor avea drept bază la racordarea sistemului tradiţional din Republica Moldova la cerinţele viitorului. Pe această cale, va fi asigurată avansarea nivelului de dezvoltare şi competitivitate a acestui domeniu în contextul global”, a spus expertul.
La rândul său, Jose Luis Gomez Pascual, manager al „Gas Natural Fenosa în Moldova”, a salutat ideea traducerii cărţii, exprimându-şi speranţa că aceasta va fi un suport informaţional util specialiştilor din domeniul energetic din R. Moldova, aflat pe moment în proces de modernizare şi ajustare la standardele internaţionale.

Unul dintre autorii volumului, Rafael Cossent Arin, a făcut o succintă prezentare a conţinutului acesteia şi şi-a exprimat speranţa că va fi utilă cercetătorilor din Republica Moldova. Autorul a menţionat că ideea de a elabora lucrarea a apărut cu patru ani în urmă. Şi în Spania puţini înţelegeau ce reprezintă reţelele electrice inteligente. „Este o carte mai puţin tehnică, prin care ne-am propus să explicăm atât oamenilor, cât şi unui public mai select ce reprezintă reţelele electrice inteligente. În carte ne referim la experienţa din Spania, care poate fi aplicată şi în alte ţări. Reţelele electrice pot deveni inteligente prin conectarea la sursele regenerabile de energie. Autorii relatează paşii de pregătire a reţelelor pentru aceste ajustări. Depozitarea energiei în volum mare este o temă actuală, pe care experţii europeni o investighează . Noi vom continua să investigăm subiectul respectiv şi în următoarea carte pe care ne propunem să o scoatem”, a spus autorul.

Silvia Radu, preşedintele „Gas Natural Fenosa Moldova”, a declarat că cei 14 ani de activitate a companiei energetice în Republica Moldova au fost marcaţi de implementarea în premieră, prin intermediul investiţiilor, a unor tehnologii şi sisteme care au impulsionat semnificativ dezvoltarea sectorului. „Compania noastră a făcut deja paşi importanţi pentru liberalizarea pieţei energetice în Republica Moldova şi putem spune că suntem în proces de transformare a sectorului energetic. Consider că această carte este binevenită şi trebuie citită de toţi experţii în domeniu, chiar de consumatorii interesaţi pentru a vedea care vor următorii paşi, după liberalizarea pieţii, pe care îi vom întreprinde, şi care sunt posibilităţile de evoluţie a sectorului energetic”, a spus preşedintele Companiei.

La eveniment au fost prezenţi şi profesorii universitari Ion Stratan şi Victor Pogora, doctori în ştiinţe tehnice, profesori la Universitatea Tehnică a Moldovei, care au colaborat la redactarea versiunii româneşti a lucrării. Potrivit lui Ion Stratan, volum va constitui drept material didactic pentru studenţi ca .Profesorul şi-a exprimat speranţa că cunoştinţele acumulate de studenţi în acest domeniu vor putea fi aplicate în dezvoltarea sectorului energetic din Republica Moldova.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)