Frumusețea animalelor, surprinsă de Tudor Cozari

O simplă răsfoire a „Atlasului zoologic” este echivalentă cu o excursie „în sânul naturii”.

Expert al formelor de viață, Tudor Cozari știe să le pezinte în toată splendoarea lor. Dragostea sa sinceră față de animale și-a găsit reflectare în numeroasele cărți și studii, autorul având grijă nu doar de suportul teoretic al lucrărilor sale științifice, ci și de aspectul estetic. Cea mai recentă lucrare a sa, un „Atlas zoologic” asemănător cu un album de artă, apărut la Editura „Știința”, pune în valoare frumusețea animalelor, perfecțiunea fiecărei specii și subspecii.

Doctor habilitat în biologie, Tudor Cozari e un artist în cercetările sale, în explorarea regnului animal. Noul său „Atlas zoologic” e cu atât mai prețios, cu cât ne sunt puse la dispoziție fotografii de cea mai bună calitate, realizate de autor. Răbdarea cu care Tudor Cozari a așteptat ființele necuvântătoare să-i pozeze a fost răsplătită cu adevărate trofee fotografice. Datorită biologului-fotograf, vedem specimene minuscule sau gigantice din lumea animală, în veșmintele lor naturale, sărbătorești.

„Atlasul Zoologic”, prin cele aproximativ 600 de specii de nevertebrate şi vertebrate, ilustrate cu peste 1300 de imagini originale, se înscrie între lucrările cu caracter enciclopedic, în interesul utilizatorilor de toate vârstele şi nivelurile de educaţie, dar cu dedicaţie specială tinerei generaţii (elevi, studenţi, profesori de biologie, specialişti în domeniile agricol, silvic, zootehnic, medicină veterinară şi umană). „Atlasul Zoologic” este o lucrare complexă, are o foarte largă adresabilitate, este o sinteză cu bogate date ştiinţifice, dar accesibilă, inexistentă până la această dată atât în literatura biologică din Republica Moldova, cât şi din România. Este o lucrare care nu trebuie să lipsească de pe rafturile niciunei biblioteci”, subliniază dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, director al Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Lansarea „Atlasului zoologic” va avea loc la 4 iunie 2013, ora 15.00, în sala de conferinţe a Bibliotecii Academiei de Științe a Moldovei.

Amintim că Tudor Cozari este șeful Catedrei Biologie Animală, doctor în biologie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. A mai publicat volumele: „Lumea animală a Moldovei, Vol. 3, Păsări”, Ed. Știința 2007, „Fluturii. Mica enciclopedie”, Editura Arc, 2008, „Strategiile de reproducere a amfibienilor”, Ed. Știința, 2010, „Insectele. Mică enciclopedie”, Ed. Arc, 2011, Biologie. Manual pentru clasa a 6-a, Ed. Știința, 2011 ș.a.

Irina Nechit