Fosta conducere a „Moldsilva” a acordat ilegal circa 700 ha de pădure unei firme

Procuratura Generală investighează cazul transmiterii în arendă de către Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” a unor mari porţiuni de teren din fondul silvic firmei „Biotex-Com” SRL, transmite serviciul de presă al acesteia.

Contractul de arendă a fost încheiat la 10 martie 2008, iar imediat după asta au început lucrări de îngrădire cu plasă metalică a pădurii. Prin contractul respectiv conducerea Agenţiei ”Moldosilva” a dat în folosinţă terenuri cu suprafaţa totală de 696,7996 ha din loturile de pădure Ţiganca şi Rotunda, ocolul silvic Ivancea şi ÎS Orhei. Pământul a fost dat în arendă pe o durată de 49 de ani. Plata de arendă constituia 315 lei pentru un hectar, sau 219 mii lei anual.

SRL „Biotex-Com” a construit fără acordul Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” şi în lipsa unui Certificat de urbanism şi a Autorizaţiei de construcţie, mai multe edificii şi anume: o clădire din piatră cu dimensiunile 10×20 metri, o casă din bârne cu un nivel, o fermă pentru fazani, un heleşteu, reţele inginereşti.
Procurorii au constatat că respectivul contract de arendă a fost încheiat cu încălcarea legislaţiei, motiv pentru care Procuratura Generală a solicitat Curţii de Apel Economice rezilierea acestuia.
Atribuirea terenurilor din fondul forestier în folosinţă se efectuează de către organele silvice de stat şi autorităţile administraţiei publice locale. În acest caz, consiliul local urma să decidă darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor publice. În cazul dat, transmiterea în arendă s-a efectuat fără concursul şi acordul organelor administraţiei publice locale.

Procurorii consideră că acordarea în arendă a porţiunilor de pădure Ţiganca şi Rotunda s-a efectuat în mod netransparent, fără organizarea şi efectuarea licitaţiilor publice, fapt care contravine legii. Mai mult, la cererea de solicitare a dreptului de arendă nu a fost anexată informaţia privind folosirea terenului în scopuri determinate pentru perioada de arendă, cu indicarea măsurilor principale şi a volumului planificat de investiţii financiare.
Actele de revizie şi cele cu privire la controlul asupra gestionării fondului de vânătoare, efectuate de către ÎS Orhei, au arătat o suprapopulare a efectivului de vânătoare, care influenţează negativ atât starea arboretului, precum şi populaţiile de animale, fiind pericol de epizootii.
Anterior, ”Ziarul de Gardă” a scris că firma care a arendat această pădure este unul din principalii acţionari ai băncii „Fincombank”, bancă condusă de Oleg Voronin.

The following two tabs change content below.
Svetlana Corobceanu

Svetlana Corobceanu