Filologii şi editorii cer să se revină la „â” din „a”

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) a lansat un proiect privind aplicarea în Republica Moldova a normelor ortografice ale limbii române. Filologii din cadrul AŞM propun să se revină la scrierea literelor „â” din „a” şi a verbului „sunt” în ortografia limbii române din R. Moldova. Proiectul respectiv prevede ca până în 2011 atât publicaţiile periodice, ziarele, documentele oficiale, cât şi manualele şcolare să treacă la scrierea literelor „â” din „a” şi a verbului „sunt”, în loc de „sînt”.

Directorul Institutului de Filologie al AŞM, Vasile Bahnaru, a declarat pentru JURNAL: „E necesară unificarea pe toate liniile a limbii române. Odată ce s-a spus clar că limba română este una şi aceeaşi atât la Bucureşti, cât şi la Chişinău, nu mai poate fi vorba şi de două ortografii distincte”.
În cadrul proiectului cu privire la scrierea literelor „â” din „a” şi „sunt” în ortografia limbii române în R. Moldova, a fost creată o comisie din componenţa căreia fac parte oameni de ştiinţă, scriitori, lingvişti, specialişti în domeniu. Comisia are drept scop să analizeze modificările iniţiate, să pregătească toate actele în legătură cu legiferarea acestor norme ortografice. Aceste acte vor fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Parlamentului Republicii Moldova, care va lua decizia finală după discutarea detaliată a actelor prezentate de AŞM.

Iniţiatorul modificărilor respective este Uniunea Editurilor din Republica Moldova. Directorul Întreprinderii Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”, Gheorghe Prini, afirmă că, din cauza actualelor norme ortografice din Basarabia, multe şcoli din România au refuzat cărţile editate în R. Moldova. Unificarea normelor ortografice va facilita comercializarea în România a cărţilor editate în stânga Prutului.

Amintim că, în 1993, Academia de Ştiinţe a României a recomandat Republicii Moldova aplicarea ortografiei române, propunerea fiind publicată şi în „Monitorul Oficial” al R. Moldova.