Fidelitate profesională

Doctorul în filologie Maria Cosniceanu este persoana care odată ce şi-a ales profesia nu a trădat-o nici pentru un timp cât de mic, ci, venind în colectivul de cercetători ştiinţifici ai Institutului de Limbă şi Literatură (astăzi Institutul de Filologie) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi-a ales tema de cercetare – numele de persoane.

Acestei teme i-a fost fidelă toată viaţa, publicând un număr impunător de monografii, îndreptare, dicţionare, regulamente de scriere corectă a numelor de persoană şi alte studii de valoare ştiinţifică şi culturală. Numele noastre pe parcursul a mai multor perioade au suportat cele mai diverse modificări şi chiar am zice mutilări, astfel, drept rezultat se atestă astăzi nume de familie cu forme denaturate, inadecvate tradiţiilor noastre strămoşeşti, pe care uneori cu greu le mai recunoşti (ex. Peşterev, strămoşii căruia a fost Peşterău, Lupulov – Lupu, Bradulov – Bradu(l), Belibova – Belibou etc.).

Cine nu o cunoaşte astăzi pe doamna Maria Cosniceanu? Adesea în emisiunile radiofonice În lumea cuvintelor, aborda cele mai stringente probleme de corectitudine a numelor de persoane, problemă care este actuală şi astăzi. Textele pregătite pentru emisiunile radiofonice, elaborate de mai mulţi lingvişti din Moldova, au constituit „Fondul de aur al deşteptării noastre naţionale”. Lumea aştepta cu nerăbdare emisiunile de cultivare a limbii, ca anume prin intermediul acestora, să înveţe să gândească şi să scrie româneşte. Eram informaţi că în unele şcoli sau primării aceste emisiuni erau chiar înregistrate şi apoi folosite la ore, lecţii sau seminare. Istorioarele etimologice, aşa-zisele „mici biografii” ale mai multor nume de familie, semnate de Maria Cosniceanu, au fost publicate şi în presa noastră naţională. Mai târziu ele au constituit corpusul lucrărilor semnate de cercetătoare.

Numele doamnei Maria Cosniceanu este prezent în reviste şi culegeri, semnează studii teoretice, articole din domeniul onomasticii, privind diverse particularităţi ale antroponimiei basarabene, de multe ori şi la diverse conferinţe ştiinţifice, colocvii, simpozioane, atât naţionale, cât şi internaţionale.

Recent, a apărut volumul II al Dicţionarului de nume de familie, pentru care o felicităm din suflet.
Dar mai avem un prilej de felicitare a doamnei doctor Maria Cosniceanu. Mâine, 3 februarie, stimata doamnă Maria Cosniceanu împlineşte vârsta de 75 de ani.

Vă doresc o mulţime de bucurii în această zi, să aveţi parte de cele mai frumoase gânduri de sănătate. Să vă bucuraţi de fiecare rază de soare, de fiecare cuvânt spus de ziua dumneavoastră. Un sincer la MULŢI ANI!!!
Albina Dumbrăveanu,
doctor în filologie,
Institutul de Filologie al AŞM

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)