„FES s-a angajat să promoveze prin activitățile sale democrația participativă și cultura politică și civică a cetățenilor”

Mihailov

Timp de cinci ani, prin intermediul Academiei Politice, Fundația germană Friedrich Ebert Stiftung (FES) instruiește tinerii pentru a fi mai activi viața socială și politică a statului. Instruirea se bazează pe vizite de studiu întreprinse de tineri în Germania, România, oferindu-le astfel platforme de schimb de experiență și discuții pe marginea problemelor cu care se confruntă societatea. În acest interviu Ana Mihailov, coordonator de programe la FES, vorbește și despre implicarea FES în activități de promovare a integrării europene a RM.

Care sunt direcțiile principale de activitate ale FES în Republica Moldova?

FES activează în Republica Moldova din toamna lui 2002. Activitățile noastre sunt îndreptate spre promovarea democrației, a statului de drept, a justiției sociale și a cooperării internaționale. Ele includ proiecte în domeniul cooperării politice, politicii externe, integrării europene, politicilor economice și sociale, și nu în ultimul rând, în domeniul educației politice și civice a cetățenilor.

FES este o fundație politică social-democrată care promovează valorile social-democrate, iar cooperarea politică este un domeniu important de activitate al FES. Pornind de la ideea promovării tinerilor politicieni, am lansat acum cinci ani o Academie Politică în cadrul căreia instruim tinerii pentru a deveni mai activi atât în cadrul partidului, cât și în viața socială a țării. De asemenea, organizăm pentru ei vizite de studiu în Germania, precum și întâlniri cu semenii lor din România, oferindu-le astfel platforme de schimb de experiență și discuții pe marginea problemelor cu care se confruntă tinerii, dar și societatea în general.

Cu ce formațiuni politice și politicieni din Republica Moldova cooperați?

În Republica Moldova, am stabilit relații bune de lucru cu Partidul Democrat din Moldova, iar colaborarea noastră se axează pe cooperarea internațională, dezvoltarea programatică și pe promovarea membrilor tineri ai partidului. Dacă e să mă refer la dimensiunea cooperării internaționale, FES facilitează diverse platforme de dialog dintre PDM și partenerii germani și instituțiile europene, precum și cu publicul larg interesat de Republica Moldova. Înalți oficiali moldoveni, precum președinți de parlament, funcționari din cadrul MAEIE, sunt invitați să vorbească despre RM în cadrul forumurilor publice și întâlnirilor cu reprezentanți ai think tank-urilor și mass-media internaționale.
Cât privește aspectul de dezvoltare programatică a PDM, aici voi fi sinceră, ne-a reușit mai puțin, însă noi rămânem în continuare deschiși să oferim suportul necesar atunci când vine vorba de o agendă cu adevărat democratică și socială care ar trebui să fie îmbrățișată de un partid social-democrat autentic.

Biroul FES la Chişinău a fost fondat în anul 2002. Azi, FES este angajată în mai multe proiecte politice implementate în RM cu implicarea unui număr de persoane. Care sunt proiectele şi parteneriatele constituite în diferite domenii?

După cum am menționat mai sus, cooperarea politică este doar un domeniu al activității noastre în Moldova, obiectivele fiind mult mai largi. Suntem implicați activ în activități de promovare a integrării europene a RM, a politicilor economice și sociale și a democrației participative, iar partenerii noștri includ o gamă largă de actori printre care organizații neguvernamentale, agenții de stat, organizații sindicale, reprezentați ai mediului academic, mass-media libere și independente.

Proiectele noastre în domeniile sus-menționate sunt multiple și sunt organizate sub formă de forumuri de discuții – conferințe, ateliere, instruiri și seminarii, studii și publicații, vizite de studiu etc.
În domeniul promovării integrării europene, am stabilit un parteneriat de durată cu Asociația pentru Politică Externă din RM și cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Un produs al acestei cooperări este Forumul de Dezbateri privind Integrarea Europeană, care a devenit deja o tradiție, anul acesta fiind organizată cea de treia ediție. Forumul este un eveniment anual, o platformă de discuții pe marginea celor mai stringente provocări pe care le are în față Republica Moldova pe calea integrării europene și aduce la un loc factori de decizie din Republica Moldova și UE, politicieni, formatori de opinie, reprezentanți ai societății civile, ai partidelor politice și instituțiilor internaționale.

Printre subiectele abordate în mod tradițional în cadrul Forumului sunt procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE, relațiile regionale, subiectul reglementării transnistrene, felul în care decurg reformele în domeniul justiției, combaterii corupției, dar și pe planul libertății de expresie.
Alte proiecte în domeniul integrării europene includ dezbateri radio și buletine informative, contribuții la proiectele regionale FES în domeniul politicilor europene și altele.

În domeniul politicilor sociale și economice am stabilit parteneriate cu Expert-Grup, IDIS-Viitorul, Centrul de Politici și Analize în Sănătate, Institutul Muncii și alți,i în colaborare cu care elaborăm studii și documente de politici, oferim platforme de dezbateri și împreună încercăm să identificăm soluții sustenabile la problemele cu care se confruntă țara noastă.

Un produs cunoscut în RM este Raportul de Stare a Țării, o publicație elaborată în comun cu Expert-Grup care reprezintă o evaluare sistematică a priorităților de politici și a provocărilor în procesul transformărilor economice, sociale și politice. Raportul, care este o publicație anuală, este prezentat în cadrul unei conferințe internaționale – MACRO, care din engleză înseamnă evaluarea riscurilor și oportunităților de țară. Conferința mai are drept scop să discute și să propună idei inovatoare de modernizare economică și socială a țării.

– Prin ce strategii contribuie FES la îmbunătățirea educației politice în Republica Moldova și cum reuşeşte FES să trezească interesul tinerilor moldoveni să participe la viaţa politică a statului?

Unul din scopurile fundației noastre este de a contribui la edificarea unei Moldove democratice, or, fără o cultură politică la toate nivelurile și fără un angajament civic, realizarea acestui scop este cu neputință. Astfel, un domeniu important în activitatea FES din Moldova este promovarea educației civice și politice pentru cetățenii de rând, realizată prin implementarea a două proiecte – „Cetățeanul în primul rând” și „Alege conștient”. Fundația pune un accent deosebit pe dezvoltarea capacităților cetățenilor din regiunile rurale ca ei să fie mai pregătiți pentru a putea urmări în mod critic și a participa la dezbaterile publice, a monitoriza factorii decizionali, a articula părerile lor și a acționa în numele intereselor lor. De aceea, FES s-a angajat să promoveze prin activitățile sale democrația participativă și cultura politică și civică a cetățenilor. Suntem animaţi de convingerea că doar atunci când vom avea cetățeni conștienți politic și social activi, va exista un fundament real pentru o democrație autentică în țara noastră.

– Cine sunt tinerii care au absolvit Academia Politică FES?

Un alt instrument în promovarea educației politice este Academia Politică FES prin care urmărim să încurajăm și să abilităm tinerii să devină activi din punct de vedere politic, să-i orientăm în participarea lor la dezbaterile politice din societate. Sperăm, astfel, să contribuim la crearea unei noi generații de politicieni care să activeze de o manieră competentă și să reprezinte cu devotament interesele comunității din care fac parte.
Academia Politică FES are peste 100 de absolvenți care sunt din rândul partidelor politice, organizațiilor neguvernamentale, agențiilor publice și studenților. Ne mândrim cu această rețea extinsă de absolvenți și ne bucurăm să-i vedem implicați activ în diverse proiecte și inițiative sociale.

Interviu realizat de Victoria POPA

The following two tabs change content below.