Fenomenul discriminării

În fiecare zi suntem martorii discriminărilor de tot felul. Asistăm la discriminarea pe etnii, a copiilor cu dizabilităţi, discriminarea pe criterii de gen (atunci când sunt lezate drepturile de angajare), discriminarea pe criteriul vârstei, pe baza statutului social, pe baza orientării sexuale şi altele.
Deşi în Republica Moldova fenomenul discriminării are loc frecvent, acesta este ignorat. Tratamentului discriminator sunt supuse zilnic mai multe categorii de persoane, însă acestea nu îşi cunosc drepturile sau ce măsuri ar putea întreprinde în astfel de cazuri.
„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”
Discriminarea este un termen sociologic, care se referă la atitudinea faţă de persoanele dintr-un anumit grup ce ţine cont de clasă sau categorie. Comportamentul discriminator are multe forme, dar toate implică excluderea sau negarea socială. Deosebirile, restricţiile, excluderile sau preferinţele, legate de caracteristicile unei persoane, sunt discriminatorii dacă scopul sau efectul lor este diminuarea drepturilor şi libertăţii acesteia. Discriminarea este nu numai o acţiune sau un comportament, ci şi intenţia de a promova inegalităţile sociale.
Discriminarea în legislaţia Republicii Moldova

În Republica Moldova nu există un act legislativ separat privind excluderea oricărei discriminări. Cadrul legislativ naţional conţine prevederi inserate în diferite acte legislative, care interzic discriminarea pe criteriul de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, origine socială, opinie, sex, apartenenţă politică, avere sau orice alt criteriu.
Mai multe ţări europene au adoptat legi separate în domeniul prevenirii discriminării (România, Irlanda, Finlanda, Norvegia, Grecia etc.). Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării. Proiectul de lege vine să consolideze şi să întărească normele existente în domeniul nediscriminării. Deşi a fost elaborat la sfârşitul anului 2008, proiectul de lege nu este aprobat deocamdată.
Linia fierbinte
Unui simplu cetăţean îi este destul de dificil să se apere împotriva discriminării în Republica Moldova. Procedura este foarte dificilă, victima nu poate da în judecată direct pentru discriminare, pentru că nu există deocamdată o lege directă împotriva discriminării. Republica Moldova recunoaşte teoretic fenomenul discriminării, însă cetăţenii sunt dezinformaţi, nu-şi cunosc drepturile. Aceştia pot apela oricând la linia fierbinte pentru discriminare 080038003, unde un jurist va prelua plângerea (pentru mai multe detalii accesaţi www.nediscriminare.md).
Este dificil să demonstrezi discriminarea, de aceea persoanelor afectate li se cere doar să descrie faptele, în baza cărora se poate presupune că aceasta a avut loc. Persoana vinovată urmează a fi supusă răspunderii penale, administrative, civile şi disciplinare. Victima discriminării are dreptul să înainteze o acţiune în instanţa de judecată şi să solicite stabilirea faptului încălcării drepturilor sale, interzicerea încălcării continue, repararea prejudiciului material şi moral cauzat, declararea nulităţii actului care a condus la discriminare.
Soluţii împotriva discriminării
O societate dezvoltată poate să întreprindă mai multe acţiuni pentru diminuarea problemei discriminării în orice sferă. Una din soluţii ar fi constituirea unor şcoli cu clase multiculturale, pentru integrarea în societate a copiilor de altă etnie, a copiilor cu dizabilităţi, de altă religie etc. Ar trebui să fie implementate activităţi extraşcolare unde copiii să interpreteze roluri ale copiilor de altă etnie.
Nu e complicat să oprim discriminarea, avem nevoie doar de voinţă, perseverenţă şi cel mai mult de dorinţa de a nu trăi într-o societate bolnavă de prejudecăţi.
The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)