Femeile în poliție: reformă și prejudecăți

Unul dintre angajamentele Ministerului Afacerilor Interne, conform Strategiei sale de dezvoltare, este să crească numărul femeilor în efectivul său

Mariana Carabanov este ofiţeră de poliţie, angajată a Direcţiei Relaţii Internaţionale, Secţia proiecte de asistenţă externă a Inspectoratului General al Poliției. Totodată, este membră a echipei„Creșterea participării femeilor în Poliție”. De asemenea, este una dintre cele trei fondatoare ale Asociaţiei Femeilor din Poliţie, organizație înregistrată în 2017. Ofiţera are o fetiţă împreună cu soţul ei, și el absolvent al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” din Chișinău.

Unul dintre obiectivele Asociaţiei este promovarea egalităţii de gen. Potrivit Marianei Carabanov, un acord de cooperare încheiat în 2017 între această asociaţie şi Inspectoratul General al Poliţiei prevede sprijin pentru angajate în soluționarea problemelor lor.

„Aceasta ajută la consolidarea echipelor din teritoriu şi capitală. Vrem să fim un partener de încredere pentru poliţie”, spune polițista.„Acţiunile mele în cadrul asociaţiei, din care fac parte peste 300 de membre, sunt desfăşurate, în mare parte, în afara programului de lucru.”

În acest an, au fost organizate,potrivit Marianei Carabanov, câteva şedinţe comune ale asociaţiei, unde a participat conducerea Inspectoratului General de Poliţie.

„În cadrul acestor discuţii, a fost identificată problema unor inspectorate privind dotarea cu uniforme a poliţistelor şi poliţiştilor.”

Prima colaborare cu angajații Ministerului Afacerilor Interne

A ajuns să lucreze în poliţie fără a avea pe cineva din familie în acest domeniu. „În 2002, am fost angajată în calitate de laborantă la Academia de poliţie. A fost un domeniu nou unde nu știam nimic. În 2004, am primit gradul de subofiţeră.”

„Înainte de ajunge la academie, am făcut Facultatea de Asistenţă Socială a Universității de Stat din Moldova. În timpul practicii studențești, am participat împreună cu angajaţii Comisariatului de Poliţie Centru la câteva raiduri pentru a depista copiii vagabonzi.”

În paralel cu studiile asistență socială, a fost studentă la Colegiul invizibil de pe lângă Fundaţia „Soros”.Tematica ei a fost prevenirea fenomenului de prostituţie, perioadă în carea realizat interviuri cu femeile dezavantaje.

În cadrul Academiei de poliție, și-a continuat studiile la Facultatea de Drept a aceleiași instituții, unde a mai făcut un master în drept. A întâlnit tinere care vor să fie poliţiste, dar fie că părinţii lor nu sunt de acord, fie cred că nu au studiile necesare pentru instituțiile de drept. „În poliţie nu lucrează doar cei cu studii juridice sau absolvenți ai Academiei de poliție”, râde ea.

Nu a fost discrimată de către colegii săi

În cei 14 ani de experiență în structurile forţelor de ordine, ofiţera nu a fost discriminată pe criteriul de gen. „Am avut experienţa să lucrez cu bărbaţii. Am fost patru ani profesoară la Academie, unde grupele erau formate doar din bărbaţi. Am prins perioada în care a fost reînnoită tradiţia de a înmatricula şi fete. În 2003, treizeci și șapte de tinere au absolvit pentru prima dată Academia de poliție, apoi, în 2006, a fost permisă din nou înmatricularea femeilor.”

„Femeile care lucrează în poliție, susține ofițera Carabanov, nu trebuie să aibă calităţi deosebite. Orice profesie, crede ea, indiferent de sex, necesită cunoștințe, pregătire profesională bună și multă dedicație. Fiind profesoară la Academia de poliție, vedeam în ochii tinerelor o voinţă puternică să fie poliţiste.”

„Dificultăţi sunt în orice domeniu”

„Nu au ajuns acolo întâmplător. Mă bucură faptul că atunci când merg prin inspectorate îmi întâlnesc foști studenţi. Probleme şi dificultăţi sunt în orice domeniu. E greu pentru orice tânăr specialist. Teoria este bună, dar trebuie să găsim mecanismele de implementare potrivite”, își dă ea cu părerea.

Recomandă colegilor săi – femei și bărbați – să vorbească despre ceea ce află la instruiri la locul de muncă, „deoarece orice informaţie nedistribuită şi neaplicată îşi pierde valoarea”.

Mariana Carabanov instruiește angajaţi ai tuturor subdiviziunilor poliției naționale în domeniul egalității de gen. De asemenea, participă la Programul de instruire privind elaborarea Rapoartelor de monitorizare a bugetelor sensibile la gen. „Este dificilă elaborarea rapoatelor pe acest segment din cauza că nu există toate datele statistice selectate pe gen, fapt ce face dificilă analiza complexă.”

Conform Strategiei de dezvoltare a Poliţiei şi Suportulului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru reforma Polițieiîn Republica Moldova, unul dintre angajamentele poliţiei, pe lângă creşterea profesionalismului, asigurarea transparenţei, reacţionarea operativă etc., este creşterea numărului femeilor în poliţie.

14% reprezentau femeile în efectivul Poliției naționale din Republica Moldova la începutul reformei în 2016. În 2017, acestea constituiau 16,27%, iar în primele șase luni ale lui 2018 – 18,3%

Cum să împaci familia și lucrul în poliție

„Atunci când am procedat la implementarea acestui obiectiv,femeile reprezenau circa 14% din efectivul poliţiei. Astfel, unul dintre angajamentele asumate este ca, în 2020, femeile să constituie 20% din personalul poliţiei”, explică Mariana.

În cadrul proiectului au fost organizate instruiri cu şefii de inspectorate pe subiectul egalităţii de gen. În ianuarie curent, au fost instruiți 100 de angajaţi/te din subdiviziunile poliţiei. Dintre cei 100 de participanți și participante, au fost selectate cinci femei şi cinci bărbaţi care au urmat în februarieun curs instruire pentru formatori.

„S-a investit în aceşti zece formatori și formatoare din diferite regiuni ale republicii –Nord, Sud și Centru – pentru ca la organizarea altor instruiri, să fie implicați/te în regiunile în care activează”.

„În primăvara acestui an, în cadrul orelor de pregătire profesională generală, a fost abordat subiectul „Mecanisme naţionale şi internaţionale de promovare a egalităţii de gen”, care abordează legislaţia naţională şi internaţională, precum şi formele de discriminare pe bază de gen.”

Prejudecățile trebuie depășite

De asemenea, a fost iniţiat recent un al doilea ciclu de instruiri care a avut drept subiect probleme de gen şi metode de soluţionare, precum şi concilierea vieţii profesionale cu viaţa familială.

„În prezent, în administrație, în cadrul diferitor subdiviziuni ale poliţiei naționale, numărul femeilor este limitat, dar se lucrează la acest capitol”, a spus femeia. „Cele mai înalte funcţii în care au ajuns femeile în poliţie sunt şefe de serviciu, de secţii, de post.”

„Funcţiile vacante sunt făcute publice,iar noi încurajăm femeile să participe la concursurile anunțate. Există multe prejudecăți care trebuiesc depășite, combătute, pentru ca întregul personal să recunoască și să înţeleagă că femeile își au locul în poliţie și au un rol important în acest domeniu”, opinează femeia.

„Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ar trebui să preia din experienţa altor țări practici care ar contribui la concilierea vieții profesionale și familiale a agenților de poliție.”

Practicile din țările străine

„De exemplu, în 2014, am participat la Conferinţa anuală internaţională ‚Femeile în organele de drept’, organizată la Tbilisi, Georgia, unde a însușit modalitatea de prezentare a fiecărei persoane în fața unui auditoriu.”

„De atunci, când merg în teritoriu pentru instruiri, rezervez un anumit timp pentru a povesti despre experiența mea în poliție. Aceasta mă apropie de auditoriu.Cei din sală înțeleg că în fața lor este o polițistă ca și ei, care cunoaște dificultățile”, explică femeia.

La Viena a aflat că în unele instituţii ale poliţiei funcționează grădiniţe. „La pauzele de masă, mamele merg să stea cu copiii lor. Aceasta este una dintre acţiunile pentru a concilia viaţa profesională cu cea de familie şi a încuraja mamele și taţii să iasă mai devreme la muncă.”

O altă practică bună în Austria este programul flexibil de lucru, în funcție de specialitate. Unii poliţişti lucrează 30de ore din cele 40 pe săptămână. Zece poate să le lucreze de acasă.

Toate vizitele efectuate în străinătate sunt finalizate cu rapoarte către conducerea poliției, unde sunt înaintate propuneri care ar putea fi aplicate pentru noi.

The following two tabs change content below.