Femeile din R. Moldova câştigă în medie cu 12% mai puţin decât bărbaţii

12768169_1061941953870719_6372876023114606288_o

Femeile din R. Moldova câştigă în medie cu 12,4% mai puţin faţă de bărbaţi (87,6% din salariul mediu al bărbaţilor), cel puțin așa arată ultimele date ale Biroului Național de Statistică. Discrepanţa constituie în medie 543 de lei. Salariul mediu pentru femei e de circa 3831,7 lei, iar pentru bărbaţi – 4374,9 lei. Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaţilor în majoritatea activităţilor economice, discrepanţa fiind de la 1,5% în transport și depozitare până la 27,6% în activităţi financiare și de asigurări.

Excepţie sunt activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport, unde salariul mediu lunar înregistrat la femei depăşeşte salariul bărbaţilor cu 20,8%. Disparităţi salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate şi în asemenea activităţi, precum informații și comunicații (-23%), industrie (-18,3%), artă, activități de recreere și agrement (-15,1%), sănătate și asistență socială (-10,9%) și administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (-10,8%).

Totodată, femeile angajate au un nivel de pregătire mai înalt decât al bărbaţilor: 27% din femei au studii superioare şi 17% medii de specialitate, în timp ce printre bărbaţi aceşti indicatori constituie 22% şi 11%. În pofida acestui fapt numărul bărbaților aflați în funcții de conducere este mai mare decât al femeilor. Astfel, 57 la sută sunt bărbaţi, iar restul, 43%, revin femeilor. În cazul bărbaților, conducători de unităţi economico-sociale diferenţele în aspect de gender sunt şi mai pronunţate. Astfel, raportul dintre femei şi bărbaţi în rândul angajatorilor este de 1 la 4, indiferent de forma de proprietate a unităţii pe care o conduc.

Femeile mai des se găsesc în calitate de conducători ai întreprinderilor mici (31,5%) şi a celor mijlocii (24,7%), iar întreprinderilor cu peste 100 de salariaţi sunt conduse de femei în proporţie de 18%. Datele BNS mai arată că participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare în proporţie de 18,8% (din 101 deputaţi 19 sunt femei în 2014), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 35 la sută, iar media globală fiind de 22,6 la sută. La nivel local, în funcţii de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de raion, femeile au o pondere de 18,1%.

Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor în 2014 reprezintă 43,8%. În acelaşi timp, ponderea femeilor în numărul total al angajaţilor poliţiei, inclusiv protecţia civilă şi poliţia de frontieră, constituie 17,1%.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)