Fără diplomă de Bac nu faci facultate

admitere.f.nadea roscovanuDiploma de Bacalaureat e obligatorie pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior. Excepţie fac cei 483 de absolvenţi ai şcolilor de cultură generală din Transnistria

Pe fundalul unor rezultate dezolante la Bac, în preajma perioadei de admitere, managerii universităţilor au temeri cu privire la completarea numărului de studenţi. Unii îşi pun speranţe în prestigiul instituţiei pe care o reprezintă, alţii vorbesc despre modalităţi de a evita o criză de candidaţi la admitere. În context, am reuşit să discutăm cu câţiva prorectori ai celor mai importante instituţii de învăţământ de la Chişinău.

I-am întrebat pe domnii prorectori, cum vor proceda în cazul unui număr insuficient de candidaţi şi dacă ar putea să identifice modalităţi de înmatriculare a studenţilor cu restanţe la Bacalaureat, care, pe parcursul studiilor, să-şi obţină diploma. Deşi diferite, răspunsurile au fost, fără echivoc, negative.

Mai e o şansă – sesiunea de restanţe

Alexandra Barbăneagră, prorector la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, ne-a spus că absolvenţii care au picat examenele de Bac mai au o şansă – sesiunea de restanţe. „Sperăm că cei care au avut o restanţă-două pot să-şi schimbe situaţia pentru a intra în posesia diplomei de Bac şi a merge la admitere. În al doilea rând, sesiunea de admitere nu mai este atât de rigidă cum era anterior, când urmam indicaţii foarte stricte. Pe moment, instituţiile de învăţământ superior din ţara noastră au libertatea să-şi stabilească termenele de admitere în perioada 21 iulie – 31 august. Fiecare universitate şi-a determinat mai multe etape de admitere – primul tur, al doilea, al treilea, pentru a oferi posibilitate tuturor doritorilor să se încadreze în acest termen. Pentru absolvenţii din Transnistria formăm anul compensator cu cursuri de pregătire, la sfârşitul căruia ei, în mod obligatoriu, susţin Bacalaureatul”, ne-a informat Barbăneagră.

„Nu vom accepta astfel de studenţi”

Otilia Dandara, prorector la Universitatea de Stat din Moldova, s-a arătat foarte categorică. „Nu am acceptat astfel de studenţi şi nu-i vom accepta! Regulamentul e cât se poate de clar în acest sens. Regula e regulă, legea e lege! Nu poate persoana să acceadă la un nivel superior de instruire dacă nu a finalizat unul inferior. Fără diplomă de Bac nu va fi nimeni admis la studii. Excepţie fac cei din Transnistria, fiindcă e vorba de o altă categorie de candidaţi, pentru ei este un alt regulament”, ne asigură Otilia Dandara.

„De regulă, la noi vin absolvenţi buni”

Acelaşi lucru ni l-a spus şi Olga Cerneţchi, prorector pentru studii la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. „Ar fi contrar legii să admitem studenţi fără diplomă de Bacalaureat. Pentru studenţii din raioanele din stânga Nistrului avem rezervate locuri speciale, ei sunt admişi în baza Atestatului de studii medii de cultură generală, pentru ei se fac calcule respective cu coeficient în baza modalităţii aprobate de Ministerul Educaţiei. La noi, admiterea începe pe 21 iulie, poate până atunci mai apar ceva prevederi, directive. Avem anumite temeri cu privire la numărul redus de studenţi, dar nu putem accepta pe oricine numai de dragul completării locurilor. Cei care doresc să-şi facă studiile la medicină, de regulă, sunt absolvenţi buni, cu Bacalaureatul susţinut, cu o medie destul de mare la admitere. Sperăm că anul acesta nu va fi o excepţie”.

„Întreprindem acţiuni multiple”

Întrebată despre măsurile de combatere a deficitului de studenţi la concursul de admitere, Viorelia Bătrânac, vicerector pentru studii la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, ne-a declarat că, într-o instituţie privată, admiterea face parte din politica comercială asupra căreia se păstrează discreţia. „Întreprindem acţiuni multiple. Posibilităţi există, dar n-aş putea să le prezint acum, n-ar fi corect. Organizăm în cadrul instituţiei cursuri de pregătire, de compensare, dar asta nu înseamnă că persoana e considerată student. Dreptul de a fi student, conform legislaţiei în vigoare, îl dă exclusiv diploma de Bac. Referindu-se la statutul special al absolvenţilor din Transnistria, Viorelia Bătrânac a calificat drept regretabilă asimetria în tratamentul candidaţilor la admitere. „Cei care vin cu 11 clase pot fi înmatriculaţi la anul I, care, de fapt, este de asemenea unul compensator. Ei însuşesc materia clasei a XII-a de liceu şi câteva discipline de formare generală la specialitatea aleasă, dar candidaţii din celelalte raioane ale ţării, dacă n-au diplomă de Bac, nu pot fi consideraţi studenţi, deocamdată asta e realitatea!”, a tras linia Viorelia Bătrânac.

„Sperăm să vină la noi cei mai buni”

Solicitată de JURNAL, Ala Cotelnic, prorector pentru activitatea didactică al ASEM, a declarat următoarele: „Ştiu că există o procedură şi că anumite universităţi, în anii trecuţi, şi-au făcut permisiune de la minister pentru a-i admite la studii pe absolvenţii fără diplomă de Bac, pentru ca ulterior aceştia s-o obţină. Noi însă admitem în cadrul ASEM doar în baza diplomei de Bacalaureat. Sigur că avem temeri că vom avea mai puţini studenţi anul acesta. Absolvenţi de licee sunt mai puţini, procentul de susţinere a Bacului e mai mic. Noi avem studenţi din Transnistria şi anul curent vor urma mai multe exmatriculări din anul trei, ultimul an de studii, fiindcă nu au bacalaureatul susţinut. În aceste condiţii, noi nu le putem elibera actul de studii superioare. Sperăm, totuşi, că nu vom fi afectaţi de criza lipsei de candidaţi la studii şi că vor veni la noi cei mai buni absolvenţi, posesori ai diplomei de Bac”.

Regulamentul trebuie respectat

Nadejda Velişco, şefa Direcţiei învăţământ superior şi dezvoltare a ştiinţei de la Ministerul Educaţiei, a infirmat categoric faptul că anumite universităţi ar avea permisiunea să admită la studii candidaţi fără diplomă de Bac, ei urmând s-o obţină pe parcursul studiilor universitare. „Nici o universitate n-a obţinut permisiunea de a înmatricula studenţi fără diplomă de Bacalaureat. Regulamentul trebuie respectat. Excepţie fac anul curent cei 483 de absolvenţi ai şcolilor de cultură generală din Transnistria, care formează o categorie aparte. Pentru ei e prevăzut un an de pregătire şi mai apoi examenele de Bacalaureat”.