„Fantezie”, un florilegiu componistic

Culegerea conţine creații ce ne propun aplicarea unor tehnologii contemporane inedite în contextul muzical național

Recent, la Colegiul de Muzică „Șt. Neaga”, a fost lansat, grație efortului depus de o echipă de muzicieni profesioniști, un album de creaţii pentru pian. Iniţiativa, „curajul”, dar și truda depusă la alcătuirea acestei culegeri îi aparţin Larisei Neaga, colaboratoare a acestei instituții, fiica cunoscutului compozitor moldovean. Manifestarea a avut și un alt prilej – comemorarea remarcabilei pianiste, profesoare, publiciste şi redactor muzical Irina Stolear, care, în ziua prezentării, ar fi împlinit 60 de ani.

Lucrarea poartă titlul „Fantezie” şi cuprinde un spectru variat de creații ale  unor compozitori de notorietate din Republica Moldova din diferite spații temporale, majoritatea publicate în premieră: O. Negruță, G. Ciobanu, V. Burlea, S. Pîslari. Fascinează şi câteva bijuterii aparţinând creaţiei lui Șt. Neaga, scrise în perioadele pariziană şi bucureşteană ale distinsului compozitor şi editate în anii 20-30 ai sec. XX, precum și „Bagatelele” lui Pavel Rivilis, compuse în deceniul șapte al secolului trecut. Prin editarea miniaturii lui V. Mosiiciuc, a fost respectată și o altă tradiție a Irinei Stolear – de a propaga creațiile tinerilor compozitori.

„Fantezia” include lucrări ce aparţin diferitelor genuri şi orientări stilistice. Conținutul ei ne îndeamnă să ne cufundăm în unda lirică a creațiilor lui O. Negruță „Mazurca”, „Nocturna” și „Scherzo”, a celor „Trei portrete muzicale” ale S. Pîslari sau a „Valsului rozelor” de Șt. Neaga. O lucrare muzicală poate să atingă profunzimea prin sincronizarea unui limbaj armonic generos cu o linie melodică plastică, nuanţe dinamice bine cizelate, ritm pregnant, pe care ni le oferă Șt. Neaga în „Nostalgie” sau Gh. Ciobanu în „Peisaj”.

Sunt creații ce ne propun aplicarea unor tehnologii contemporane inedite în contextul muzical național. Ca mai apoi să ne delectăm în sunetele îngemănate perfect ale celor patru „Bagatele” ale lui Pavel Rivilis în care autorul continuă tradițiile neo folclorice ale lui Bartok și Șostakovici. Muzica modernă cu elemente de jazz s-a resimțit în cele două exemple edificatoare ce atestă originalitate – dar şi tradiții și continuitate – prin abordarea unui motiv mioritic, atât de frecvent conturat în creația compozitorilor români de pretutindeni. Ne referim la tabloul rustic „Tânărul păstor” de V. Mosiiciuc.

Duetul pentru două piane „Brâul lui Amihalachioaie” de Vl. Burlea aduce un limbaj proaspăt în care se conturează tehnica și stilul de interpretare a muzicii instrumentale, accentuate prin contrastele tradiționale ale desenului metro-ritmic, o paletă tematică variată, o mişcare alertă, o textură dinamizată și o factură stratificată. Jocul contrastelor creează impresia unei extinderi și lărgiri a spațiului sonor. Am rămas impresionați și de interpretarea maiestuoasă, plină de elan și forță expresivă a acestui duet de către Alexandru Prigalo (elev al Liceului „C. Porumbescu”) și Livia Ciolpan (studentă la AMTAP). Și alte lucrări din „Fantezie” au fost marcate prin interpretări captivante ale tinerilor pianiști, elevi la Colegiul de Muzică „Șt. Neaga”: Elena Căciulă și Doina-Cezara Procopciuc, studentei de la AMTAP, Daniela Bîrsa, și ale autorilor înşişi – Oleg Negruță, Snejana Pîslari, Vitalie Mosiiciuc.

Albumul a fost realizat prin intermediul editurii „Pontos”, cu susţinerea financiară a Comitetului Unit Americano-Evreiesc de Distribuire din Moldova, a Centrului Cultural Evreiesc „KEDEM” și Fondului „Pincus” (Israel), în cadrul proiectului „Hevruta în Moldova”.

                                           Valentina Ivancenco

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)