Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a sărbătorit 30 de ani de la fondare

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM) a sărbătorit săptămâna aceasta trei decenii de la fondare, deşi  instruirea studenţilor în domeniul jurnalismului în Moldova a început în anul 1965-1966 în cadrul Facultăţii de Filologie a USM. Ulterior, a fost deschisă Secţia de Jurnalistică, iar în 1980 a fost creată Facultatea de Jurnalistică. Din anul 1993, concomitent cu inaugurarea noilor filiere formative de comunicare publică, biblioteconomie şi asistenţă informaţională, facultatea şi-a modificat titulatura, devenind Facultate de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

„Această facultate a avut de la început un start benefic dat de profesorii care „s-au ţesut” în zidurile acestei facultăţi – Nicolae Corlăteanu, Gheorghe Dodiţă, Vitalie Marin, Procopie Cravţov, Elena Ciornâi, Dumitru Coval, cel care a făcut cercetări în istoria presei româneşti”, a comunicat conferenţiarul universitar doctor, Silvia Grosu, prezentă la eveniment în incinta Sălii Senatului USM.

Potrivit ei, în perioada de fondare, specialitatea de jurnalism era cea mai prestigioasă (concurată doar de Medicină şi Comerţ), aici ţinând să studieze cei mai buni absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, fiind supuşi unor examene şi testări exigente. Şi în prezent doritorii de a studia la această facultate susţin o probă de creaţie, în afară de media obţinută la examenele de bacalaureat.

„Tineriii de azi sunt mai conştienţi şi mai pregătiţi şi au o cultură social-politică mai înaltă decât cei care s-au format ca specialişti în perioada totalitaristă, pentru că azi sunt diverse condiţii de dezvoltare a aptitudinilor şi abilităţilor de creaţie, ei fiind testaţi până a veni la facultate. Cei care vin la Facultatea de Jurnalism sunt deja formaţi ca personalităţi şi nouă, lectorilor, nu ne rămâne decât să-i învăţăm să gândească liber, să scrie din perspectiva tehnicilor jurnalistice moderne”, a spus Georgeta Stepanov, conferenţiar universitar doctor, şefa Catedrei de Jurnalism.

La eveniment au fost prezenţi decanii facultăţii, Gheorghe Gorincioi, Victor Moraru, Constantin Marin, şi actualul decan – Mihai Guzun, absolvenţi ai facultăţii şi actualii studenţi, reprezentanţi ai mass-media.

În prezent, FJSC are trei catedre de profil: Jurnalism, Comunicare, Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, pregătind specialişti la următoarele specialităţi: Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării, Activitate editorială, Biblioteconomie, Asistenţă informaţională şi arhivistică.

V. P.

The following two tabs change content below.