Expert Grup: BNM trebuie să fie protejată de imixtiunile politicului

banca_soc_businesspress_md

Criza de la Banca de Economii (BNM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB) a avut loc din cauza reacției întârziate și insuficiente din partea Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) și a altor instituții relevante, a schimbărilor obscure în structura acționariatelor celor trei bănci, din cauza sporirii artificiale a capacității de creditare a BEM, BS și UB, și nu în ultimul rând din cauza administrării defectuoase de la BEM de până la criză, susţine Centrul analitic „Expert-Grup” după studierea raportului companiei de audit „Kroll”.

Ingineriile financiare efectuate la cele trei bănci – BEM, BS şi UB – au avut drept scop extragerea frauduloasă a lichidităților din băncile respective. Conform raportului Kroll, volumul creditelor plus dobânzile aferente presupuse a fi frauduloase se ridică la 18 miliarde de lei. „Criza de la cele trei bănci nu ar fi fost posibilă dacă instituțiile responsabile de stabilitatea financiară ar fi acționat prompt și eficient, în condițiile în care BNM, Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul Finanțelor ar fi fost familiarizate cu tranzacțiile care aveau loc la aceste trei instituții. În același timp, schimbările obscure în structura acționariatelor BEM, BS și UB au fost posibile deoarece legislația nu prevede restricții pentru achiziționarea acțiunilor băncilor comerciale din contul împrumuturilor din partea companiilor off-shore”, susţin autorii analizei de la Expert Grup.

Potrivit concluziilor analizei, management-ul fraudulos de la cele trei bănci a fost posibil din cauza ineficienței mijloacelor de penalizare a persoanelor cu funcții-cheie din aceste bănci. Şi asta deși în 2014 au fost introduse în Codul Penal unele prevederi privind gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii și alte încălcări specifice sistemului bancar. Autorii analizei – Adrian Lupușor, Vladislav Gribincea și Alexei Buzu – le recomandă în final autorităţilor să elimine posibilitățile prin care companiile off-shore să poată interacționa cu băncile comerciale, prin interzicerea deținerii acțiunilor bancare de către companiile respective, a achiziționării acțiunilor bancare din contul împrumuturilor de la companiile off-shore, gajării acțiunilor bancare companiilor off-shore etc.

Să fortifice independența BNM pentru a preveni imixtiunile politicului în activitatea băncii. Acest lucru trebuie efectuat prin eliminarea posibilității judecătoriilor de a suspenda deciziile BNM – lucru care în primul rând contravine bunelor practici internaționale, dar și care creează premise pentru imixtiuni din afară în vederea blocării activității de reglementare. Şi totodată să asigure independența profesională a funcționarilor BNM, care sunt responsabili de actul regulator, pentru a-și putea exercita eficient atribuțiile.

The following two tabs change content below.