Excelenţă, ruşii nu se plâng!

admitere.f.nadea roscovanuÎn timp ce ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farid Muhametşin, afirmă că „optimizarea procesului educaţional din RM este direcţionată spre închiderea şcolilor ruseşti”, iar „absolvenţii liceelor ruseşti nu sunt primiţi la studii la facultăţile cu predare în limba română”, secretarii comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior afirmă că dosarele sunt primite de la toţi candidaţii la admitere, indiferent de etnie şi limba în care au absolvit liceul. Actualmente, în Republica Moldova activează 263 de instituții de învățământ preuniversitar cu predare în limba rusă. Prevederile Codului educației nu schimbă situația actuală a școlilor cu predare în limba rusă, ne informează Ministerul Educaţiei.

Secretarul responsabil al Comisiei de admitere de la ULIM, Iuliana Drăgălin, ne-a spus că nici un candidat la admitere, cetăţean al RM, indiferent de naţionalitate şi limbă pe care o vorbeşte, nu este discriminat. „Dimpotrivă, toţi absolvenţii liceelor din republică sunt trataţi la fel şi au şanse şi drepturi egale de a face studii la orice facultate din cadrul universităţii. Mai mult, la ULIM, fiecare facultate este asigurată cu predare în limba română, rusă, engleză şi franceză. Informaţia oferită despre specialităţile şi facultăţile universităţii este distribuită în două limbi, rusă şi română”.

Cursuri gratuite de învăţare a limbii române

„Primim actele la toţi doritorii de a studia la medicină. Avem studenţi din diferite state. Grupele se formează în funcţie de limba solicitată în cererea completată la admitere. Avem grupe cu predare în limba rusă şi cu predare în limba română”, ne informează secretarul responsabil de admitere la USMF „N. Testemiţanu”, Serghei Ciobanu. De la el aflăm că grupe cu predare în limba rusă sunt numai până în anul IV de studii, în următorii doi ani, materia se studiază în limba română. Despre această decizie, luată de către senatul universităţii încă în anul 2001, candidaţii la admitere sunt informaţi atunci când completează cererea şi depun dosarul la universitate. „Avem cazuri, chiar şi în acest an, când candidaţii la admitere, care au învăţat la liceu în limba rusă, doresc să înveţe la facultate în grupele cu predare în română”, a precizat Serghei Ciobanu. Potrivit lui, la USMF „N. Testemiţanu” sunt organizate cursuri de predare a limbii române pentru cei care vor să studieze limba de stat a R. Moldova.

Directorul Liceului Teoretic „N. Gogol” din Chişinău, Taisia Anikiev, ne-a spus că în acest an nu a auzit ca elevii liceelor ruseşti să nu fie primiţi la studii la facultăţile cu predare în limba română din instituţiile de învăţământ superior din R. Moldova, dar în anul trecut au fost cazuri, în special la UTM. „Copiii noştri cunosc bine limba română. Avem şi olimpici, absolvenţi ai universităţilor din România, unii au susţinut chiar şi doctoratul în România”. Potrivit directoarei, în acest an, toţi absolvenţii liceului au susţinut examenul de Bac la limba română.

Absolvenţii liceelor ruseşti pot să facă studii şi în limba română

Referindu-se la spusele Taisiei Anikiev, secretarul Comisieide admitere la UTM, Sergiu Andronic, afirmă că nu cunoaşte asemenea cazuri. Şi el ne informează despre modalitatea organizării admiterii în instituţia pe care o reprezintă. Potrivit lui, până în anul precedent, la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)exista un anumit număr de locuri pentru absolvenţii liceelor cu predare în limba rusă, care concurau pentru numărul de locuri acordate de universitate. Începând cu acest an, numărul delocuri de studii prevăzutela universitate nu se divizează după limba de instruire din liceu. Toţi doritorii de a studia la UTM depun cereri, indiferent de etnie şi limbă vorbită, unde specifică în ce limbă ar dori să studieze. Sunt date patru limbi la alegere – româna, rusa, franceza şi engleza. Toţi trec prin acelaşi concurs de admitere. După înmatriculare, în urma analizei solicitărilor ce vizează limba de instruire la Universitate a celor înmatriculaţi, grupele cu predare în altă limbă decât cea de stat sunt constituite când acestea numără 16 şi mai mulţi studenţi.

În urmadiscuţiilor avute cu absolvenţii liceelor ruseşti din republică care se înscriu la specialităţile oferite de UTM,Sergiu Andronic spune că aceştia ar putea să studieze şi în grupele cu predare în limba română, în cazul în care nu se formează grupe cu predare în limba rusă.

Replica ministerului de resort

„Ministerul Educației reiterează că reformele și proiectele promovate de Ministerul Educației vizează sporirea calității și respectarea dreptului fundamental la educație prin asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate tuturor copiilor, indiferent de originea lor etnică și fără nici un fel de discriminare. Actualmente, în RM activează 263 de instituții de învățământ preuniversitar cu predare în limba rusă. Acestea își vor continua activitatea, la fel ca și până acum. Prevederile Codului educației nu schimbă situația actuală a școlilor cu predare în limba rusă.

Codul educației respectă întru totul Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, recunoaște și garantează drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Totodată, Ministerul Educației informează că toate instituțiile de învățământ, oricare ar fi limba de instruire în acestea, sunt asigurate cu manuale, în corespundere cu necesitățile identificate. De asemenea, dotarea tehnico-materială a instituțiilor de învățământ preuniversitar este asigurată de administrația publică raională sau din sursele instituțiilor, care, în urma gestionării eficiente a bugetului, pot aloca fonduri pentru asigurarea cu materialele și echipamentele necesare”.

The following two tabs change content below.