„Eu, ca ministru al Apărării al RM, dacă vreau să trec Nistrul, sunt oprit”

Rugat să comenteze acuzaţiile experţilor „Promo-Lex”, Vitalie Marinuţă, ministru al Apărării, ne-a declarat:

„E uşor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune”, vorba poetului. Organele constituţionale ale RM nu au influenţă asupra regiunii transnistrene. Nici poliţia, nici fiscul, nici armata şi nici chiar organizaţiile internaţionale. Recruţii de peste Nistru sunt înrolaţi în formaţiuni paramilitare ilegale şi ar trebui traşi la răspundere penală. Nu Ministerul Apărării trebuie să orchestreze asemenea cazuri, ci Procuratura Militară şi Procuratura Civilă.

Ce înseamnă crearea condiţiilor minime? Să deschidem un centru administrativ militar pentru regiunea transnistreană? Ar fi doar bifare, pentru că noi avem asemenea structuri pentru Criuleni, Dubăsari, Ştefan-Vodă. Atunci ce să facem, să organizăm unul din centrele noastre la Tiraspol?”

„Tinerii să nu se lase momiţi de promisiunile secesioniştilor”

– Pe de o parte, Ministerul Apărării al RM afirmă că tinerii pot fi luaţi în evidenţă militară de autorităţile constituţionale doar dacă au viză de domiciliu pe teritoriul controlat de acestea. Pe de alta, în calitatea lor de cetăţeni ai RM, tinerii din regiunea transnistreană au aceleaşi obligaţii militare faţă de Statul Republica Moldova. Anume de aici şi apare sursa problemei, consideră experţii. Cum intenţionaţi să remediaţi această inadvertenţă legislativă?

Problema încorporării în forţele armate naţionale apare de la 1992 încoace şi e una minoră în contextul secesionismului transnistrean. De ce nu discutăm despre dreptul oricărui cetăţean, inclusiv al meu ca demnitar, la libera circulaţie în partea stângă a Nistrului, în timp ce liderii separatişti circulă prin RM, în lung şi-n lat? Iar eu, ca ministru al Apărării al RM, dacă vreau să trec Nistrul, sunt oprit.

Tentativele Ministerului Apărării de a soluţiona separat această problemă sunt nule. Ce putem face? Ce am făcut şi până acum: să creăm condiţii tinerilor noştri să vină în orice secţie administrativ-militară ca să fie încorporaţi în Armata Naţională a RM şi să-şi satisfacă serviciul militar. Totodată, dacă studiază în instituţiile de învăţământ de pe teritoriul controlat de organele constituţionale ale RM, la dorinţa lor, să frecventeze una din catedrele militare. Problema încorporării urmează a fi soluţionată în contextul diferendului transnistrean şi chestiunile ce ţin de apărare şi securitate trebuie abordate în context. Tinerilor din Transnistria le spun să lupte pentru drepturile lor şi să nu se lase momiţi de promisiunile deşarte ale secesioniştilor de la Tiraspol. Moldova este o ţară independentă şi suverană. Odată cu soluţionarea conflictului, vor fi rezolvate şi aceste probleme.

A.O.

„Cel puţin opt tineri au fost daţi în urmărire de către presupusele organe de drept, iar alţi 17 – de „procuratura” din Tighina pentru eschivarea de la încorporare. Aşa-numitele instanţe de judecată au examinat în 2009 peste 239 de dosare penale pentru infracţiuni militare. Anual, peste 400 de recruţi se eschivează de la încorporare, alegând să facă studii în Chişinău, a menţionat într-un comunicat de presă aşa-numitul ministru al apărării din regiune.”

 

„Într-o situaţie delicată sunt rezerviştii Forţelor Armate ale RM, rezidenţi ai regiunii transnistrene. Aceştia sunt forţaţi să se înroleze şi în structurile paramilitare. În special, este vorba despre tinerii care au studiat în alte regiuni ale ţării şi au făcut cursuri de pregătire militară la catedrele de profil ale instituţiilor respective de învăţământ. Pentru a descuraja fenomenul, administraţia regiunii nu acceptă, confiscă sau distruge livretele militare eliberate de către autorităţile constituţionale. În acelaşi timp, unii angajatori din regiune nu încheie contracte individuale de muncă cu tinerii care prezintă livrete militare eliberate de către autorităţile constituţionale, iar administraţia locală refuză luarea lor în evidenţă la domiciliul unde s-au născut şi au locuit cu părinţii.”

 

 

 

 

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)