Epigrame

În democraţie se zice că trăim

cu toţii pe picior de egalitate

Nu am maşini, nu am palate

Şi nici dorinţă să ascund:

Piciorul de egalitate…

Mi-l dă Guvernul nostru-n fund!

 

Străluminare

Înveţi o viaţă fără rost

Şi-ţi zici, ajuns de-acuma chel:

Mai bine tinerel şi prost,

Decât bătrân şi tot la fel…

Gheorghe BÂLICI