Dreptul la replică // „Am susţinut totdeauna participarea la concurs a tuturor membrilor catedrei”

JURNAL de Chișinău a solicitat opinia lui Valentin Constantinov, șef al Catedrei Științe Sociale a Universității de Stat cu sediul în municipiul Chișinău, pentru o reflectare completă a acestui litigiu. 

În urma solicitării din 09.11.2018 Nr.04/1-09/4217 venite din partea Doamnei Elena Belei, Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, țin să Vă aduc la cunoștință următoarele. Toate concursurile cu privire la ocuparea posturilor vacante la Catedra Ştiinţe Sociale sunt organizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cu privire la situaţia Doamnei A. Felea, Domnia Sa a fost angajată la Catedra Ştiinţe Sociale în 2009 în calitate de conferenţiar universitar. În scurt timp, s-a constatat că Domnia Sa nu are acest titlu, nici diploma care să o confirme. Până în anul 2016, adică până în momentul preluării şefiei catedrei, Doamna Aurelia Felea nu a întreprins niciun demers pentru deschiderea postului de conferenţiar universitar la catedra noastră.

Aşa cum titlurile ştiinţifico-didactice sunt acordate în baza unor merite academice şi profesionale de către instituţia abilitată (până nu demult CNAA, iar acum de ANACEC), şeful catedrei poate doar să susţină înaintarea dosarului pentru conferirea unor asemenea titluri ştiinţifico-didactice.

Având în vedere că la instituţia noastră concursurile sunt anunţate doar pentru 1 unitate didactică, în momentul în care am preluat şefia Catedrei Ştiinţe Sociale în primăvara anului 2016, am iniţiat demersurile necesare ca în cazul Doamnei Felea să fie aplicată prevederea din actul normativ conform căreia o funcţie poate fi scoasă la concurs cu minim 0,25 unităţi didactice (Domnia Sa a activat în anul universitar 2015-2016 pe 0,5 un, iar în 2016-2017 pe 0,35). În calitate de șef de catedră, am susţinut totdeauna participarea la concurs cu scopul obţinerii titlului ştiinţifico-didactic pentru toţi membrii catedrei care nu îl au, inclusiv în cazul Doamnei Felea.

Totodată, conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice întruneşte nişte rigori pe care catedra trebuie să le respecte. În cazul Doamnei Felea, Domnia Sa trebuia să prezinte la concurs două lucrări metodico-didactice şi să întrunească astfel principala condiţie pentru înaintarea la concurs.

Chiar şi în lipsa lor, în semestrul II al anului universitar 2016–2017, în calitate de șef de catedră, am iniţiat procedura de deschidere a posturilor noi (de conferenţiar universitar) în cadrul Catedrei Ştiinţe Sociale în speranţa ca Doamna Felea să prezinte la ora potrivită cele două lucrări metodico-didactice necesare promovării şi înaintării dosarului la concurs conform regulamentului universităţii noastre.

Procedura de deschidere a posturilor noi a corespuns atunci tuturor normelor în vigoare, iar Doamna Felea a fost singura persoană care şi-a arătat intenţia să participe la concurs. Comisia organizată de conducerea universităţii a confirmat atunci legalitatea tuturor procedurilor iniţiate de subsemnat în calitate de șef de catedră.

Atunci când a expirat termenul depunerii dosarelor, s-a constatat că Doamna Felea nu întruneşte condiţiile necesare înaintării la concurs, iar colegii cu drept de vot şi-au exprimat intenţia prin 0 – pentru, 4 – împotrivă.

Chiar şi aşa, după eşuarea procedurii de deschidere a posturilor noi la Catedra Ştiinţe Sociale în anul universitar 2016-2017, chiar de la începutul celui următor 2017-2018, în calitate de șef de Catedră, am iniţiat în mod repetat procedura de concurs pentru deschiderea postului nou şi pentru ocuparea posturilor vacante.

Toate aceste demersuri, precum şi nenumăratele discuţii în cadrul Catedrei Ştiinţe Sociale, sunt trecute în procesele-verbale şi corespund întru totul legislaţiei în vigoare. Iar anunţul pentru această intenţie a fost publicat în presa din Republica Moldova, de asemenea, conform regulilor în vigoare. Iar dacă în momentul înaintării cererii pentru anul universitar 2016–2017 Doamna Felea a venit cu dosarul incomplet, la concursul anunţat chiar la prima şedinţă din anul universitar 2017–2018, inclusiv pentru deschiderea postului nou la catedră, nu s-a prezentat deloc.

În calitate de cadru universitar înţeleg că, în Republica Moldova, toate funcţiile şi posturile universitare sunt ocupate în bază de concurs, şi nu în baza unor presiuni sau pretenţii de tot felul. În momentul în care se va constata că Doamna Aurelia Felea corespunde exigenţelor emise de ANACEC, cu cea mai mare plăcere, voi face noi demersuri pentru iniţierea procedurii de deschidere la Catedra Ştiinţe Sociale a unor noi posturi universitare. Pot proba cele expuse cu extrase din procesele-verbale ale şedinţelor unde au fost discutate aceste subiecte.

În ce privește statutul legal al Domniei Sale, în lipsa studiilor juridice şi a competenţelor necesare, îmi este greu să mă pronunţ. Chiar în momentul numirii în funcţie, am indicat neregulile în ordinul de angajare. Astfel, fiind angajată în 2009 la Catedra Ştiinţe Sociale, Doamna Felea nu a trecut concursul niciodată, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare, care prevede că orice cadru didactic trebuie să treacă o dată la cinci ani această procedură.

Acest fapt provoacă nemulţumirea unor colegi de catedră şi nu numai a lor, colegi care trebuie să respecte această regulă cu privire la concurs. Consider că ordinul de angajare trebuie reemis cu indicarea termenilor de concurs şi astfel, Doamna Felea va putea activa în continuare cu respectarea tuturor normelor în vigoare.

Valentin Constantinov,

conf. univ. dr.,

șef al Catedrei Ştiinţe Sociale a Universității de Stat din Tiraspol

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)