DREPTUL LA REPLICĂ

Către Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Statului Israel în Ucraina şi Republica Moldova,
Dna Zina Kalai-Klaitman

Stimată dnă Ambasador,

Cetăţeanul Leonid Kilovatîi la 23.03.2010, prin intermediul ziarului „Jurnal de Chişinău”, a solicitat Domniei Voastre acordarea unui sprijin din partea Dvs în apărarea afacerilor lui. SA Hotelul Chişinău ca replică doreşte să vă comunice următoarele.

E regretabil faptul că L. Kilovatîi ignoră principiul egalităţii şi se consideră superior în activitatea sa de business. În SA Hotelul Chişinău sunt 6500 de acţionari persoane-fizice. Printre ei sunt reprezentanţii mai multor naţiuni şi naţionalităţi, dar nimeni nu s-a priceput să ceară priorităţi din motiv că este moldovean, găgăuz, rus, ucrainean sau de altă naţionalitate.

Cât priveşte activitatea lui L. Kilovatîi, ţinem să vă informăm că el, prin intermediul a două întreprinderi ce-i aparţin – SRL Tower Grup şi SRL First Hotel, ne-a luat în mod ilegal toate clădirile SA Hotelul Chişinău şi terenul de 56 ari situate pe bd.Negruzzi 7. Fără a intra în detalii (dosarele se examinează în judecată), L.Kilovatîi niciodată nu s-a prezentat în instanţa de judecată. Mai mult decât atât, nici la 15.03.2010 dânsul n-a fost la SA Hotelul Chişinău. Cum putea să scrie despre ceea ce n-a văzut şi n-a auzit? La întreprinderea noastră toţi acţionarii sunt egali în drepturi. Probabil, dl Kilovatîi L. simte că va pierde procesele de judecată şi de aceea implică corpul diplomatic.

Atât SRL Tower Grup, cât şi SRL First Hotel n-au investit niciun leu în întreprinderea noastră, deşi toate clădirile au fost luate de ei sub pretextul că se vor face investiţii. Acum, şi în special în articolul din 23.03.2010, dl L.Kilovatîi încearcă să găsească pe alţii vinovaţi. Noi nu ştim de ce naţionalitate este dl L.Kilovatîi, însă am dori ca dânsul să nu împărţească oamenii după etnii. Despre om trebuie să vorbească faptele lui. Noi vom utiliza toate căile legale naţionale, precum şi cele internaţionale pentru recuperarea clădirilor şi a terenului de la persoanele care au ignorat totalmente interesele legale ale 6500 de acţionari luându-le tot ceea ce le aparţinea de drept.

Noua conducere a SA Hotelul Chişinău nu poate intra în funcţiile sale, deoarece dl L.Kilovatîi nu permite acest lucru. În mod special acesta l-a numit administrator la SRL First Hotel pe fostul director al SA Hotelul Chişinău, A.Mohnatchin, iar contabil-şef – pe fosta contabilă-şefă a SA Hotelul Chişinău care refuză să elibereze sediul întreprinderii, refuză să transmită contabilitatea, facturile fiscale, activele circulante şi alte bunuri, adică sabotează activitatea SA Hotelul Chişinău. Se creează impresia că dl L.Kilovatîi în aşa mod și-a pus scop să distrugă definitiv SA Hotelul Chișinău, să înlăture concurentul și să ia fondurile circulante ale SA Hotelul Chişinău pe care acum le deține ilegal. Dar ce ne facem noi, oamenii simpli? Cui să ne plângem de acțiunile dlui L.Kilovatîi, E.Grinșpun? Pe acționari statul i-a asigurat că privatizarea va crea condiții reale pentru a putea primi dividende. Pe parcursul mai multor ani, toate dividendele erau îndreptate pentru întreținerea clădirilor SRL First Hotel, adică ale lui L.Kilovatîi, iar 19 ari de teren – am aflat recent – au fost trecuţi către SRL Kilogram.

Excelenţă, vă invităm la întreprinderea noastră ca să vă convingeţi personal cum activează adevărații evrei, precum și reprezentanţii altor naționalități de la care dl L.Kilovatîi prin intermediul întreprinderilor ce le aparțin a luat abuziv și ilegal toate clădirile, terenul și activitatea, iar acum au ajuns să dea afară SA Hotelul Chișinău din sediile hotelului. Oare este admisibil așa ceva?

Cu respect,
Alexandu Grosu,
director al SA Hotelul Chişinău

P

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)