Dreptatea trebuie susținută!

Eu și colegii mei de breaslă am rămas plăcut surprinși luând cunoștință de ideile dezvăluite în scrisoarea deschisă adresată președintelui RM, președintelui Parlamentului și prim-ministrului, publicată în săptămânalele „Literatura și Arta” și „Făclia” şi semnată de președintele consiliului Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova (UPRM), dl Victor Leancă.

Iniţiativa UPRM prevede formarea unui fond de sprijin financiar în baza dividentelor anulate de societăţile de acţiuni. O parte a fondului va fi direcţionată spre construcţia unor centre de deservire a pensionarilor în raioanele şi sectoarele municipiilor, creându-se condiţii de desfăşurare a diferitor activităţi, în timp ce cealaltă va fi rezervată acordării de ajutoare materiale pensionarilor nevoiaşi.

Noi, oamenii de artă, ne alăturăm cu tot simțul și dragul de a face ce ne stă în puterile noastre. Ajunși la vârsta înțelepciunii, având diverse profesii, avem ce spune generațiilor care ne urmează. E de datoria noastră să transmitem generațiilor tot ce am acumulat pe parcursul vieții, însă realizarea acestora poate fi atinsă numai prin unire și înțelegere, ceea ce astăzi lipsește societății noastre.

Construirea centrelor de deservire pentru oamenii de vârstă înaintată, pe baza dividendelor anulate de societățile pe acțiuni, fără niciun suport din partea statului, e o idee cât se poate de bună, reală, dar e necesară susținerea guvernanților. Timp de 21 de ani, dividendele noastre au fost și sunt folosite de unii ce stau în fruntea societăților pe acțiuni, acoperindu-se cu legea pe care tot ei au întocmit-o.

Propunerea de a crea un fond de sprijin al UPRM, în baza dividendelor anulate de societățile pe acțiuni, e cea mai reală și constituțională cale de utilizare a lor. Or, aceste dividende sunt proprietatea privată a oamenilor de vârsta a treia și numai ei au dreptul să se folosească de ele. Nu suntem de acord cu dreptul statului de a gestiona distribuirea acestor dividende, precum se pretinde.

Centrele de deservire a oamenilor de vârsta a treia vor crea condiții favorabile pentru desfășurarea diverselor întâlniri cu generațiile în creștere pe diferite tematici legate de profesii, desfășurarea expozițiilor, lansărilor de cărți, desfășurarea meselor rotunde și a multor alte activități, ce vor contribui la consolidarea păturilor de diferite vârste și specialități ale societății. Iată pentru ce pledează UPRM. Noi, artiștii pensionari, susținem totalmente această uniune.

Suntem pentru modificarea articolului 49, alineatul (13) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni în varianta propusă de Uniunea Pensionarilor din republică.

Ninela Caranfil, artistă a poporului din Republica Moldova

The following two tabs change content below.