Domeniul formării profesorilor rămâne controversat

Reprezentanții Ministerului Educației și un membru al grupului de lucru care au participat la modificarea noului nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior susțin că facultățile de formare a profesorilor nu se lichidează în instituțiile de învățământ superior. Acestea se reorganizează pentru a le oferi tinerilor mai multe posibilități de angajare în câmpul muncii.

Victoria Popa

Otilia Dandara, doctor habilitat în pedagogie, membră a grupului de lucru privind formarea noului nomenclator în cadrul Ministerului Educației, ne-a declarat că zvonul care se vehiculează în societate precum că nu vor mai exista specialități care formează cadre didactice este absolut fals.

„Nu este corect că se închid facultățile de formare a profesorilor. Domeniul științe ale educației rămâne și este parte a noului nomenclator. S-a propus revenirea la varianta de până la 2005, ceea ce înseamnă că în domeniul general științele educației vor fi specialitățile educație preșcolară, învățământ primar, pedagogie socială și alte specialități care au doar finalitatea de a forma specialiști în educație, consultanți în educație, în învățământ primar, pedagogie, psihologie.

„Supărarea care a venit din partea unor profesori și instituții de învățământ care au ieșit în stradă a fost mărirea numărului de ani de formare a cadrelor didactice, de la trei la patru. Pentru că mai există temerea și că nu vor fi studenți”, a explicat Otilia Dandara.

„Timpul a arătat că nu e necesară divizarea”

„În domeniul formării cadrelor didactice pentru disciplinele școlare pentru gimnaziu și liceu se va proceda așa cum a fost până în 2005, când nu a existat divizarea specialităților: chimie și profesor de chimie, matematică și profesor de matematică. Orice tânăr care studia la facultate specialitatea matematică, fizică, română, biologie era format totodată și în calitate de cadru didactic. Nomenclatorul a făcut această divizare din 2005 până în 2016”, a precizat Dandara.

Aceasta a mai menționat că până în 2005 a fost o claritate în acest sens, deoarece programa este aceeași. „Prin divizarea din 2005 până în 2016 s-a demonstrat că nu există nici consecutivitate a calificării (ciclul I, II, III), nici relevanță din punctul de vedere al formării profesionale și nici pentru piața muncii, deoarece angajatorul ia cu același succes un specialist de la istorie și îl angajează la muzeu, la arhivă etc. Nu vreau să se înțeleagă greșit că profesia de profesor nu are relevanță în câmpul muncii. Este cea mai importantă. Iar zvonul că se închide e fals. Se propune revenirea la modelul de până la 2005. În România și Ucraina, nu există această divizare, de altfel ca și în statele europene. Tânărul studiază trei-patru ani matematică, fizică, după care face master didactic, ceea ce îi permite să meargă în școală. Actualul nomenclator nu promovează formarea consecutivă, întâi specialitatea, apoi cursul psihopedagogic, ci formarea integrată, și specialitatea matematică și fizică, și formarea pedagogică. Astfel, la sfârșitul studiilor, absolventul va putea merge să lucreze și în calitate de profesor. Cadrele didactice se vor forma în continuare”, a subliniat ea.

Amintim că un grup de profesori, conferențiari universitari, reprezentanți ai societății civile, au organizat o conferință de presă unde și-au exprimat nemulțumirea în raport cu intenția ME de a lichida sistemul de pregătire a profesorilor pentru gimnazii și licee, modelul 0114 – Formarea profesorilor. Reprezentanții prezenți la conferință și-au exprimat categoric dezacordul cu stilul și felul de implementare forțată și lipsită de transparență loială a „reformelor” de către ministerul de resort.

Prin proiectul de hotărâre propus executivului, Ministerul Educaţiei urmărește lichidarea tuturor specialităților de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Universitatea de Stat de la Bălți, Universitatea de Stat de la Comrat, Universitatea de Stat din Cahul și Universitatea de Stat din Taraclia, care pregătesc profesori pentru gimnazii și licee.

Mai există temerea că nu vor fi studenți

Potrivit ei, până în 2005, pentru a fi profesor trebuia să faci patru ani de studii, iar din 2005 până în 2016 doar trei ani. „Supărarea care a venit din partea unor profesori și instituții de învățământ care au ieșit în stradă a fost mărirea numărului de ani de formare a cadrelor didactice, de la trei la patru. Pentru că mai există temerea și că nu vor fi studenți”, a explicat Dandara.

Potrivit acesteia, trebuie să ținem cont că studiile recente arată că cele mai căutate specialități sunt cele care permit mai multe deschideri la angajare în câmpul muncii. Noi, fiind un stat mic, unde piața muncii nu funcționează după criterii stricte, nu are rost să facem această divizare, una absolut formală. Și asta în situația în care la facultățile de formare a pedagogilor au rămas multe locuri neacoperite. Dandara susține că noul nomenclator nu a fost încă votat.

Combaterea fenomenului de absolvenți șomeri

Șefa Direcției învățământ superior și dezvoltare a științei din cadrul Ministerului Educației, Nadejda Velișco, a comunicat pentru JURNAL de Chișinău că nu se propune lichidarea acestor specialități, ci se încearcă conceperea unor specialități cu posibilități de angajare mai largi. „Aprobarea noului nomenclator le va oferi tinerilor mai multe posibilități de angajare în câmpul muncii și va permite armonizarea legislației naționale pentru ca actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţământ superior din R. Moldova să fie recunoscute în străinătate”, a opinat aceasta.

În ce privește domeniul formării profesorilor, a continuat ea, acesta nu este exclus din noul nomenclator, ci completat și îmbunătățit, cu scopul de a-l face mai atractiv pentru practicieni, ceea ce va influența pozitiv asupra sporirii calității și relevanței sistemului educațional. Studenții care vor urma modulul psihopedagogic vor putea obține două calificări: profesor de disciplină și licențiat în disciplina respectivă, ceea ce le va permite să se angajeze în instituțiile de învățământ general”, a comunicat funcționara.