Documentele pentru extrădarea lui Platon, în mâinile procurorilor ucraineni

 

Veaceslav-Platon_risemoldova_2016

Procurorii ucraineni care instrumentează cazul lui Veaceslav Platon au anunţat că au primit documentele necesare pentru extrădarea către autorităţile Republicii Moldova a omului de afaceri. Aceştia urmează să depună o solicitare instanţei pentru a fi examinat cazul, informează pravovest.kiev.ua.

„Se creează un precedent periculos, decizia instanţei a demonstrat că, de fapt, cetăţenia oricărui ucrainean poate fi contestată. Atunci când suntem obligaţi să plătim impozite sau când băieţii sunt chemaţi la armată, nimeni nu mai pune la dubii dacă este veridică sau nu cetăţenia. Însă atunci când trebuie apărate drepturile unui cetăţean ucrainean pentru a nu fi extrădat în Republica Moldova, trebuie să demonstrăm că paşaportul acestuia nu este fals”, a declarat avocatul lui Platon, Denis Şkiptan.

Precizăm că acum o săptămână Curtea de Apel de la Kiev a respins recursul avocaţilor, menţinând decizia Judecătoriei Pecersk prin care Platon a fost plasat în arest pentru 40 de zile. Potrivit avocatului omului de afaceri, unica probă prezentată de instanţă a fost o scrisoare de la şefului Direcţiei sectorului Popelneansk a Serviciului de Stat de Imigraţie din regiunea Jitomir, prin care acesta comunică faptul că în arhiva instituţiei nu a fost găsit formularul pe care ar fi trebuit să îl completeze Veaceslav Platon pentru a solicita redobândirea cetăţeniei ucrainene.

Anterior, avocaţii lui Platon au atenţionat despre încălcările admise de procurorii ucraineni în timpul procesului lui Veaceslav Platon. În afară de prezenţa „ilegală” a consulului Republicii Moldova la Kiev, Oleg Hâncu, la şedinţa Judecătoriei raionale Pecersk, care se desfăşoară cu uşile închise, avocaţii lui Platon mai semnalează: „Procurorii se străduiesc cu mult zel să grăbească procesul încât recurg la tot felul de falsificări făţişe, falsifică actele procesuale corectând greşelile cu creionul”, a spus avocatul Gleb Seghida. „Or acest fapt constituie o încălcare procesuală gravă a Codului Penal al Ucrainei”, a adăugat apărătorul.

„Mai mult, anchetatorul care l-a reţinut pe milionarul Platon în centrul Kievului pe 25 iunie a plecat în concediu, deşi, conform normelor procesuale, nimeni în afară de cel care a întocmit actele în timpul reţinerii şi persoanele care le-au semnat (anchetatorul şi avocaţii prezenţi), nu are dreptul să introducă modificări în ele”, a mai semnalat Seghida.

Avocatul lui Veaceslav Platon a mai declarat că acesta nu deţine cetăţenia Republicii Moldova şi nici pe cea a Federaţiei Ruse. Potrivit avocatului, clientul său este cetăţean al Ucrainei din 2002, iar autorităţile din această ţară nu ar trebui să-l extrădeze în Republica Moldova.

Vea­ce­slav Pla­ton (n. 24 ianu­a­rie 1973, Cău­şeni) este poli­ti­cian şi om de afa­ceri. A fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­dova din 2009 până în 2010 pe lis­tele Ali­an­ţei Mol­dova Noas­tră, fiind con­si­de­rat unul dintre cei mai bogaţi mol­do­veni. În ulti­mii ani, a fost acu­zat de par­ti­ci­pare în diverse scheme ile­gale, fiind supranumit „rai­de­rul numă­rul 1 din spa­ţiul CSI”. În 1998 Pla­ton a fost ales mem­bru al Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău pe lis­tele blo­cu­lui elec­to­ral al agra­rie­ni­lor. În 1994 a deve­nit vice­pre­şe­dinte al con­si­li­u­lui de admi­nis­trare al „Mol­dind­con­bank”, apoi şi vice­pre­şe­dinte al con­si­li­u­lui „Inves­tpri­va­tbank”. A avut afa­ceri în dome­niul zahă­ru­lui în Repu­blica Mol­dova, apoi în dome­niul atomo-energetic din Ucraina.

Amintim că omul de afa­ceri, poli­ti­cia­nul şi fostul deputat Vea­ce­slav Pla­ton a fost reţi­nut de Ser­vi­ciul de Secu­ri­tate şi Pro­cu­ra­tura Gene­rală din Ucraina în seara zilei de 25 iulie, la Kiev.