Documente inedite privind deportările din 1949

DESECRETIZARE // O componentă importantă a acestui prim volum îl constituie corespondenţa amplă dintre autorităţile sovietice din RSSM şi cele centrale de la Moscova cu referire la multiple aspecte ale operaţiunii „Sud”

Desecretizarea mai multor fonduri ale arhivelor din Republica Moldova oferă istoricilor noştri posibilităţi de investigare a unor pagini dramatice din istoria ţinutului aflat sub regimul sovietic de ocupaţie. Miercuri, 23 martie a.c., în incinta Bibliotecii municipale “O. Ghibu” a avut loc lansarea volumului “Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operaţiunea “Sud”. Studiu. Documente.” Volumul 1, Chişinău, Editura Litera, 2011, 918 pag. Volumul a fost îngrijit de către istoricul Ion Varta. Lucrarea a fost discutată în cadrul Institutului de Istorie Socială “ProMemoria” şi recomandată spre editare de către respectiva instituţie.

Referenţii oficiali ai volumului sunt Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, şi Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Studiul introductiv numără 54 de pagini, iar compartimentul “Documente” – 864 pagini. Majoritatea absolută a documentelor inserate în primul volum al ediţiei sunt inedite şi reflectă multiple aspecte, în mare parte necunoscute cercetătorilor, cu referire la elaborarea operaţiunii de deportare a mai mulor categorii de populaţie din RSS Moldovenească, la înfăptuirea acesteia în zilele de 5-9 iulie 1949, la manifestările de rezistenţă întreprinse în mod individual, dar şi în grup de către mai multe persoane înscrise în listele de deportare.

Documentele incluse în acest volum reflectă şi alte aspecte ale acestei drame cumplite prin care a trecut o bună parte din populaţia RSSM: evitarea, pentru moment, a deportării de către câteva sute de oameni, care au fost informaţi în prealabil de către rude, prieteni despre faptul că fuseseră incluşi în listele de deportare; punerea în aplicare a unor razii de către autorităţile sovietice care aveau drept scop identificarea persoanelor ce au evitat deportările din 5-9 iulie. Un alt aspect necunoscut al acestei drame a persoanelor deportate îl constituie revenirea unora dintre acestea acasă, în urma evadării din locurile unde au fost deportate şi acţiunile întreprinse de autorităţi pentru identificarea şi sancţionarea lor.

Volumul include peste o sută de tabele care conţin o statistică aproape exhaustivă referitoare la multiple aspecte ale instrumentării operaţiunii “Sud”. O componentă importantă a acestui prim volum îl constituie corespondenţa amplă dintre autorităţile sovietice din RSSM şi cele centrale de la Moscova cu referire la multiple aspecte ale acestei operaţiuni. Mai multe documente conţin informaţii privind reacţia populaţiei din RSSM faţă de politicile promovate de regimul sovietic de ocupaţie în acest teritoriu şi, în mod special, atitudinea acesteia faţă de politica de deportare a mai multor categorii de locuitori din ţinut în Siberia şi Nordul Kazahstanului.

Ilie GULCA

The following two tabs change content below.