DOC // Serviciul European de Acțiune Externă AVERTIZEAZĂ Chişinăul

Federica Mogherini, Înaltul comisar al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate

După avizul Comisiei de la Veneția privind inoportunitatea schimbării actualului sistem de vot, Serviciul European de Acțiune Externă avertizează guvernanții de la Chișinău să nu admită schimbarea actualului sistem de vot.

„Am luat act de nota Comisiei de la Veneţia şi a Biroului OSCE pentru instituţii democratice şi drepturile omului privind proiectul de revizuire a legislaţiei electorale din Republica Moldova. După cum a subliniat Comisia de la Veneţia şi Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, alegerea unui sistem electoral este o decizie suverană a unui stat.

Cu toate acestea, noi împărtăşim punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia şi al Biroului OSCE pentru instituţii democratice şi drepturile omului că modificările propuse provoacă îngrijorări serioase în contextul politic actual şi că polarizarea existentă în jurul acestei iniţiative legislative nu este recomandabilă, luând în considerare lipsa de consens larg între factorii de decizie”, se menţionează într-un comunicat al Serviciului.

„Cele mai importante îngrijorări sunt: riscurile de influenţă asupra candidaţilor şi constituirea circumscripţiilor electorale, pragul excesiv de ridicat pentru reprezentarea parlamentară şi riscurile de reprezentare neadecvată a minorităţilor şi femeilor. În plus, această revizuire propusă nu a ţinut cont de recomandările Comisiei de la Veneţia şi a Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului privind activitatea partidelor politice şi campaniile de finanţare a acestora, care ar putea periclita controlul efectiv şi supravegherea formaţiunilor politice din cauza lipsei de resurse adecvate în Republica Moldova”, precizează Serviciul.

„Având în vedere lipsa de consens în privinţa acestei iniţiative legislative, suntem de acord cu opinia Comisiei de la Veneţia şi a Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului că „o asemenea schimbare radicală, deşi aceasta este o prerogativă suverană a statului, nu este recomandabilă de data aceasta”.

Această iniţiativă legislativă, în cazul în care va fi adoptată de Parlament şi va fi aplicată, va fi tratată în spiritul obligaţiilor Republicii Moldova ca membru al Consiliului Europei. Amintim că democraţia şi supremaţia legii stau la baza Acordului de Asociere dintre UE şi R. Moldova. Aşteptăm ca Republica Moldova să respecte autoritatea Comisiei de la Veneţia şi o încurajăm să continue şi să aprofundeze cooperarea sa strânsă cu Consiliul Europei şi structurile acestuia, respectând toate recomandările sale.”

Serviciul European de Acțiune Externă gestionează relațiile diplomatice ale UE cu țări terțe și conduce politica externă și de securitate a Uniunii Europene.