DOC // Parlamentul a publicat proiectul „votului mixt” modificat conform recomandărilor Comisiei de la Veneția

Circumscripțiile electorale nu vor fi create de Comisia Electorală Centrală, ci de o comisie specială, candidații la alegerile parlamentare vor avea nevoie de certificate de integritate, femeile candidate vor avea facilități, iar pragul electoral pentru blocurile electorale va fi redus – acestea sunt o parte din noutățile proiectului de lege privind votul mixt. Site-ul legislativului a publicat varianta proiectului pentru discuții, în lectura a doua, care vine cu o serie de amendamente, scrie deschide.md.

Circumscripțiile electorale vor fi constituite de o comisie independentă, şi nu de Comisia Electorală Centrală, cum se menţiona în varianta veche. Comisia respectivă va fi formată din reprezentanți ai tuturor partidelor politice parlamentare, ai partidelor politice extraparlamentare (care au obținut la una din alegerile generale din ultimii ani 2% din numărul total de voturi exprimate). De asemenea, comisia va fi alcătuită din experți demografi, geografi, reprezentanți ai mediului academic, ai societăţii civile, ai autorităților publice locale, reprezentanți ai minorităților naționale și ai Adunării Populare a UTA Găgăuzia, CEC etc. Deciziile acestora vor fi confirmate printr-o hotărâre de guvern. Circumscripțiile electorale uninominale vor fi formate și publicate în MONITORUL OFICIAL cu un an an înainte de alegeri.

În același timp, au fost introduse criterii de formare a circumscripțiilor uninominale și pe teritoriul din dreapta Nistrului. Inclusiv prin formarea unor circumscripții uninominale distincte în UTA Găgăuză, fără depășirea hotarelor administrative ale acesteia. Este stabilit că unul și același sat nu va putea face parte din circumscripții uninominale diferite. Au fost luate în calcul interesele minorităților naționale care locuiesc compact. Se permit abateri la numărul populației nu mai mari de 10%.

Pentru a asigura că în Parlament nu vor ajunge persoane corupte, legiuitorii propun introducerea așa-numitului certificat de integritate, care va fi obligatoriu la înregistrarea candidaților. Aceste certificate vor fi eliberate de Agenția Națională pentru Integritate. Documentele vor asigura că toți candidații și-au declarat averile și interesele și nu au probleme de integritate. În general, candidații vor trebui să-și facă publice averile, veniturile și interesele. Legislația prevede sancțiuni pentru cei care dau informații false sau omit intenționat informații privind averile și interesele. Totodată, au fost introduse cerințe de transparență, declarare a averilor și intereselor, lipsa conflictelor de interese nesoluționate și a lipsei interdicțiilor de a ocupa funcții publice pentru candidații la alegeri.

Autorii au identificat soluții și pentru asigurarea promovării femeilor în politică în cadrul sistemului mixt de vot. În prezent, partidele sunt obligate să asigure o cotă de cel puțin 40% de pe listele electorale pentru femei, concurentul electoral riscând, în caz contrar, sancțiuni, inclusiv până la eliminarea din competiția electorală. În proiectul de lege, partidele sunt încurajate să promoveze femei și în circumscripțiile uninominale. Respectiv, partidele care vor menține cota de 40% și în circumscripții vor beneficia de un spor financiar de la buget de cel puțin 10%. În plus, se va aplica un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidată câștigătoare.

De asemenea, pentru a reduce dependența candidaților și a partidelor de anumite persoane sau grupări de interese: Parlamentul prevede micșorarea de câteva ori a sumei maxime pe care o persoană fizică sau juridică o poate depune în fondurile electorale ale candidaților. Astfel, persoanele fizice vor putea contribui la campaniile electorale cu sume de până la 50 de salarii medii (aproximativ 250 de mii de lei), față de 200 de salarii medii (1 milion de lei) în prezent, iar persoanele juridice vor putea dona până la 100 de salarii medii (500 de mii de lei), față de 400 (2 milioane de lei) în prezent.

Comisia de la Veneția recomandă criterii clare pentru formarea circumscripțiilor din Transnistria și pentru cele de peste hotare. Proiectul de lege prevede asemenea criterii, inclusiv împărțirea geografică pentru votul peste hotare. Autorii propun și reducerea pragului electoral. Astfel, pragul electoral existent de 9% pentru blocurile electorale formate din două partide și 11% pentru cele formate din trei și mai multe partide a fost redus la 8%. Proiectul prevede ca numărul buletinelor de vot, eliberate pentru o secție de votare din Republica Moldova, să fie egal cu trei mii, pe când cel din afara țării – cu cinci mii. La fel, se propune majorarea sporului la salariu pentru angajaţii permanenţi ai aparatului Comisiei Electorale Centrale. Dacă anterior această sumă a fost egală cu 25%, atunci în noul proiect se prevede o cifră de 35%.

Autorii vin și cu modificarea termenului de validare a alegerilor. Dacă anterior CEC avea la dispoziție 48 de ore pentru a prezenta Curții Constituționale (CCM) toate materialele și listele deputaților aleși, după implementarea noilor prevederi, acest termen va fi redus la 24 de ore. Totodată, se micșorează și termenul prin care CCM vine cu un aviz privind legalitatea alegerilor, de la 10 la 5 zile.

Este de menționat că propunerile proiectului pentru lectura a doua se regăsesc și în principalele recomandări ale Comisiei de la Veneția. Parlamentul va continua miercuri dezbaterile asupra proiectului de lege privind votul mixt.

Relevăm că liderii partidelor antioligarhice şi reprezentanţii societăţii civile au îndemnat cetăţenii să iasă joi la protest, la ora 9.00, în faţa Parlamentului pentru a nu permite votarea în lectură finală a proiectului privind sistemul electoral mixt.

The following two tabs change content below.