DOC // Lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la CEDO în 2016

Curtea a emis în 2016 23 de hotărâri în privința R. Moldova, care au costat bugetul de stat 187.407 de euro. Lista persoanelor vinovate de condamnarea R. Moldova la CEDO a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de către avocaţii care au reprezentat reclamanţii la Curte şi în baza hotărârilor și deciziilor Curţii Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conţină inexactităţi, se menţionează într-un comunicat al Asociaţiei.

„Asociația Obștească ‚Juriștii pentru Drepturile Omului’ face publică în fiecare an lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care reprezintă o sinteză ce include denumirea şi numărul cererii examinate de Curte, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacţia echitabilă acordată reclamantului şi persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea de la Strasbourg, se menţionează într-un comunicat al Asociaţiei”, se arată în acelaşi comunicat.

Potrivit Asociaţiei, scopul publicării acestei liste este de a contribui la sporirea responsabilităţii autorităţilor publice şi a transparenţei în actul decizional. Simpla prezență a numelui unei persoane în această listă nu înseamnă expres că această persoană urmează a fi trasă la răspundere materială sau penală.

„În R. Moldova, stabilirea gradului vinovăţiei este pusă în sarcina procuraturii. În conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea nr. 151 cu privire la Agentul Guvernamental, Statul are dreptul de regres împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției constatată printr-o hotărâre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale. Sumele se restituie în baza unei hotărâri judecătoreşti, proporţional vinovăţiei stabilite”, precizează autorii.

Conform informației publicate pe site-ul Curții, în 2016, Curtea a emis 23 de hotărâri în privința Republicii Moldova, care au costat bugetul de stat 187,407 Euro. Curtea a constatat încălcarea următoarelor articole din Convenție: Articolul 3 – Interzicerea torturii (11 cauze); Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (cinci cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (şase cauze); Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (2 cauze);

Articolul 9 – Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (1 cauză); Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (cinci cauze); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (cinci cauze). În două cauze în privința Republicii Moldova, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse. Totodată, în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de decizii, şapte dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacțiilor amiabile dintre Guvernul R. Moldova cu reclamanții și 3 ca urmare a recunoașterii de către Curte a declarațiilor unilaterale înaintate de Guvern. Pentru aceste zece cauze, Guvernul a acordat în total suma de 49.400 de euro, iar Primăria Chișinău 41.000 de euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate de către reclamanți.

Notă: Lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informaţiilor deţinute de către avocaţii care au reprezentat reclamanţii la Curte şi în baza hotărârilor și deciziilor Curţii Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conţină inexactităţi.

Download (PDF, 604KB)

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)