Dispoziţiile (i)legale ale lui Chihai

Deşi executorul judecătoresc Anatolie Chihai a fost lipsit de licenţă, dispoziţiile acestuia continuă să provoace pagube întreprinderii „Lion-Gri”

Cu toate că executorul judecătoresc Anatolie Chihai a fost lipsit de licenţă de cinci ori în decursul anului 2012, acesta nu se conformează hotărârilor judecătorești, iar întreprinderile de stat și agenții economici care au avut de suferit în urma acţiunilor acestuia – „RED Nord”, SA „Aroma”, Regia de Transport Electric Chişinău, Banca de Economii, ÎM „Lion-Gri” SRL, precum și fondatorii acestora – continuă să suporte pierderi considerabile.

Ultima „paradă” a lui Chihai din 2012 a fost un titlu executoriu de încasare a sumei de 2,7 mil. de lei calculată ca dobândă de întârziere la plata unei datorii a întreprinderii ÎM „Lion-Gri” SRL faţă de IM „Cristal Flor” SA. Este vorba de o datorie de circa 7 mil. de lei pe care IM „Lion-Gri” SRL a fost obligată, printr-o decizie a Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 4 martie 2010, să o achite Fabricii de sticlă din Floreşti SA „Cristal Flor”. Totodată, instanţa a dispus atunci încasarea suplimentară a aproximativ 100000 de euro cu titlu de penalitate şi dobândă de întârziere.

Înlocuirea creditorului

Ulterior, pe 12 septembrie 2011, Judecătoria Economică de Circumscripţie a permis înlocuirea creditorului IM „Cristal Flor” SA, aflată în proces de insolvabilitate, cu IM „Cristal Flor Fenix” SRL, în baza unui contract de cesiune. Astfel, dreptul de creanţă asupra soldului datoriei în valoare de 3,5 mil. de lei a IM „Lion-Gri” SRL a fost transmis către IM „Cristal Flor Fenix”. Totodată, în urma unei dispoziţiei a aceleiaşi instanţe, a fost emis pe 28 septembrie 2011 un titlu executoriu nou, prin care s-a dispus încasarea din contul IM „Lion-Gri” a 3,5 mil. de lei.

Chihai, în acţiune

Pe 20 octombrie 2011, Anatolie Chihai a emis o dispoziţie prin care a admis cererea IM „Cristal Flor Fenix” privind calcularea dobânzii de întârziere rezultată din întârzierea executării documentului executoriu, precum şi încasarea din contul IM „Lion-Gri” SRL a sumei cu titlu de dobândă în mărime de 1, 57 mil. de lei. Întreprinderea a atacat încheierea lui Chihai la Judecătoria Ialoveni, însă fără succes. Din conținutul încheierii se observă că executorul A. Chihai a recurs la un clişeu folosit și în cazul „RED Nord”, fără a se obosi măcar să excludă aceste mențiuni, susţin sursele noastre.

Totodată, acestea menţionează că Chihai și-a „legalizat” ilegalitățile și şi-a recuperat licenţa de fiecare dată la aceeaşi judecătorie, însă reprezentantul acesteia, Iurie Şceaslivîi, pe fundalul unui cântec de petrecere, a negat acest lucru şi nu a vrut să comenteze deciziile Judecătoriei raionale Ialoveni în cazul „Lion-Gri”.

A ignorat o decizie definitivă și irevocabilă

Deciziile luate de Chihai și Judecătoria Ialoveni au fost anulate de către Curtea de Apel Chișinău, ca fiind ilegale, prin decizia din 01 noiembrie 2012, în plus, aceeaşi instanţă a declarat ilegale și fără efecte juridice încheierile privind aplicarea sechestrelor şi interdicţiilor față de întreprindere. Totodată, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău a calificat drept ilegală admiterea cererii creditorului privind calcularea dobânzii de întârziere în baza documentului executoriu din 28 septembrie 2011, aceasta fiind respinsă.

Cu toate acestea, la numai câteva zile de la pronunțarea Curții de Apel Chișinău, Chihai a emis un alt titlu executoriu de încasare a 2,7 mil. de lei, calculaţi ca dobândă de întârziere la plata datoriei, prin încheierea din 27 noiembrie 2012. Prin urmare, executorul judecătoresc a ignorat decizia definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Chișinău care a calificat drept ilegală cererea creditorului privind această dobândă și decizia sa anterioară. Pentru această dispoziţie lui Chihai i s-a ridicat licenţa.

Provocarea pagubelor continuă

În pofida acestor fapte, executorul judecătoresc Chihai, fără acordarea termenului de executare benevolă, a procedat la aplicarea măsurilor de asigurare prin aplicarea sechestrului asupra tuturor conturilor bancare ale „Lion-Gri”.

Totodată, deoarece întreprinderea este obligată, prin statutul său de rezident al Zonei Economice Libere, să-şi orienteze producţia vinicolă spre export, Chihai a stopat activitatea agentului economic prin aplicarea, prin intermediul Serviciului Vamal, a interdicţiei la exportul-importul bunurilor în limita sumei urmărite.

„Serviciul Vamal al RM, la recepţionarea unei încheieri a oricărui executor judecătoresc privind instituirea interdicţiilor, indiferent de temeiul şi suma urmărită, întreprinde o singură acţiune – blochează accesul la sistemul de declarare vamală „Asicuda”, fapt care stopează toate operaţiunile de import-export ale agentului economic. Astfel, întreprinderea se confruntă cu situaţii în care nu este posibilă vămuirea mărfurilor în valoare de milioane de lei”, se menţionează într-o sesizare a întreprinderii.

Cum scapă de sancţiuni executorii judecătoreşti

Avocatul „Lion-Gri”, Nicolae Lozovanu, a menţionat pentru JURNAL că întreprinderea suferă în continuare pierderi din cauza abuzurilor comise de Chihai, însă acestea încă nu au fost estimate, deoarece procesele de judecată continuă. Chihai n-a vrut însă să răspundă la întrebările noastre.

Prin urmare, compania „Lion-Gri”, ca şi întreprinderile de stat menţionate mai sus, continuă să suporte pagube considerabile, deşi acţiunile acestui executor judecătoresc au fost recunoscute drept ilegale.

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, referindu-se la cazul Chihai, a menţionat că acestuia i-a fost suspendată licenţa pentru încălcări grave de mai multe ori, însă de fiecare dată, prin hotărâri judecătoreşti, ordinul ministrului Justiţiei a fost anulat. Ulterior, normele din lege care permiteau ministrului Justiţiei să suspende licenţa executorului judecătoresc în caz de încălcare gravă în perioada examinării cazului la Colegiul Disciplinar au fost declarate neconstituţionale.

 Cui încurcă legea antiraider?

Efrim mai spune că această prevedere legală a fost introdusă ca reacție la atacurile raider din 2011 asupra instituțiilor financiare, printr-o asumare de răspundere de către guvern. La scurt timp, legea respectivă a fost declarată neconstituțională, deoarece a fost încălcată procedura de adoptare. Executivul a revenit cu un text identic aprobat prin procedura legislativă obișnuită. De atunci, ministrul Justiției a făcut uz de acest drept de câteva ori. „Executorii a căror activitate a fost suspendată sunt ‘bine-cunoscuți’ opiniei publice. De fiecare dată, ordinul ministrului era suspendat de Curtea de Apel Chișinău cu viteza luminii, chiar dacă în fiecare caz Colegiul disciplinar constata ulterior abaterea gravă și aplica sancțiuni disciplinare, de regulă, retragerea licenței”, menţionează Efrim pe blogul său.

De fiecare dată sunt vizați aceiași executori judecătorești şi cum este suspendată activitatea unuia din ei, judecătorii (în mare parte aceiași (în cazul Chihai – Tatiana Răducanu, Vera Macinschi, Iulia Cimpoi – n.a.)) suspendă imediat ordinul ministrului pentru ca, foarte repede după ce se pronunță decizia de sancționare de către Colegiul disciplinar al executorilor, aceste decizii să fie anulate de către judecători, relevă ministrul.

Ilie Gulca

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.