Dialogul Social, o necesitate pentru piaţa muncii din Moldova

Pe 9-10 februarie, proiectul Uniunii Europene „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi reîntoarcere a migranţilor” a organizat seminarul „Dialogul Social pe piaţa muncii din Republica Moldova ”.

Acest seminar este primul din cele patru planificate pentru anul curent. Scopul acestuia este îmbunătăţirea dialogului social pe piaţa muncii din Moldova.

„Dialogul social este o parte importantă a pieţei muncii şi economiei în genere. În Suedia, construirea unui dialog social productiv şi a cadrului legislativ a durat aproape 100 de ani. În Ucraina, acelaşi proces a durat şase ani. Prin urmare, sperăm ca în Moldova, având deja experienţa ţării cu o economie de tranziţie, să avem, la finele acestui an, un dialog social matur”, a menţionat Goran Trogen, unul dintre experţii suedezi care duc seminarele şi deţin o experienţă vastă în domeniul dialogului social.

La eveniment au participat actorii principali ai dialogului social: reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţiei Naţionale a Patronatelor, precum şi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi Ministerului Economiei.

„Acest seminar este primul de acest gen organizat în Moldova. Pe moment, deja există cadrul legislativ pentru o funcţionare bună a dialogului social, care ar oferi soluţii şi răspunsuri la întrebările apărute şi ar apăra drepturile fiecărei părţi. Aprofundarea şi îmbunătăţirea dialogului între partenerii sociali va duce la ameliorarea situaţiei pe piaţa muncii, asigurând o bună angajare a cetăţenilor”, a menţionat dl Sergiu Sainciuc, vice-ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Potrivit dlui Per Lindberg, directorul proiectului UE, experienţa Suediei şi Ucrainei, poate constitui baza dialogului social pe piaţa muncii din Moldova, care tinde spre integrarea în Uniunea Europeană şi alinierea la standardele europene şi internaţionale în toate domeniile. „Ne-am dorit să îmbunătăţim şi să transformăm dialogul social în unul foarte funcţional. În acelaşi timp, ţinând cont de prevederile şi standardele Uniunii Europene”, a adăugat dl Lindberg.

Atât membrii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, cât şi ai Confederaţiei Naţionale a Patronatelor s-au arătat dornici de a cunoaşte cele mai bune practici ale Suediei şi Ucrainei pentru a evita şi anticipa eventuale dificultăţi ce ar putea apărea în procesul negocierilor.

Este binevenită implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi implimentarea prevederilor, convenţiilor, acordurilor, negocierilor pe piaţa muncii. Astfel, se va cunoaşte mai bine ce trebuie să facem, care este procedura ce trebuie urmată şi în ce măsură acţiunile partenerilor se înscriu în contextul practicilor bune înregistrate la nivel european şi mondial.

În cadrul seminarului, au fost discutate cele mai actuale subiecte probleme privind piaţa muncii din Moldova, cum ar fi: formarea salariului minim pe piaţa muncii, protejarea drepturilor angajaţilor, informarea angajaţilor, negocierele şi acordurile colective, contractele de muncă ş.a.

Un accent deosebit se va pune pe consolidarea capacităţilor partenerilor sociali pentru a oferi continuitate şi durabilitate dialogului social.