DGECTS anunță concursul pentru premiul municipal pentru tineret

DIRECŢIA  GENERALĂ  EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

ANUNŢĂ CONCURSUL PENTRU

PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET

ÎN DOMENIILE  ŞTIINŢEI, TEHNICII,

LITERATURII, ARTELOR ȘI ACTIVISM CIVIC,

E D I Ţ I A   2018

La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă  între 18-35 ani inclusiv,  precum şi colective de autori (nu mai mult de 5 persoane) cu capacităţi native, spirite inovatoare şi performanţe deosebite .

Dreptul de a înainta  lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs se oferă  organelor de conducere ale Academiei de  Ştiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilor  tinerilor savanţi din cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, uniunilor de creație, ziarelor şi revistelor de profil, 

secţiilor cultură,  tineret şi sport ale administrațiilor publice locale,

organizațiilor neguvernamentale de tineret,

structurilor reprezentative ale tinerilor din municipiul Chișinău

precum și  candidaților independenți.

Dosarele  (CV-ul, analiza lucrărilor, recenzii, alte informaţii despre lucrările şi candidaţii propuşi pentru participare la concurs)  urmează să fie prezentate Comisiei de  Evaluare  (în 2 exemplare)  la secţia educaţie şi tineret a DGECTS,  pe adresa:    mun. Chişinău,  str.Mitropolit Dosoftei, nr.99,  bir.14,

Formularele de aplicare pot fi expediate la următoarea adresă de email:  larisa.macarenco@gmail.com          

Data  limită de prezentate a dosarelor este 27 octombrie 2018.

Formularul de aplicare și  Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului pot fi accesate pe site-ul DGECTS  www.chisinauedu.md

Informații suplimentare     la    tel: ( 022) 222-740,

mob. 068084742

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)