Despre votul „în mod proporțional” votat de Adunarea Naţională de la Alba Iulia

Probabil, printre cei mai aprigi contestatari ai sistemului electoral majoritar cu scrutin uninominal, precum e cel propus de PD, ar trebui să se regăsească și cei care militează pentru reunirea Republicii Moldova cu România.
E firesc să prezumi faptul că pentru cei care împărtășesc idealul unirii tuturor românilor, actele Adunărilor Naționale, prin care aceasta a fost consfințită politic și juridic, ar trebui să comporte un soi de sacralitate. Pur formal (deci dincolo de patosul naționalist și moralizarea patriotardă), am putea defini unionismul ca fiind anume poziția politică și civică fundamentată pe asumarea necondiționată a valorilor, naționale și democratice, recunoscute prin actele politico-juridice ale Marii Uniri.

Astfel, sistemul uninominal majoritar ar trebui să fie respins fără rezerve de către toți cei care împărtășesc viziuni unioniste, de vreme ce un astfel de sistem electoral este incompatibil cu însăși Rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, care, printre altele, decretează expres votul „în mod proporțional”. Se pare că cei care au înfăptuit Marea Unire au știut foarte bine de ce votul „în mod proporțional” este o condiție absolut necesară pentru „înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice”, după cum se spune în rezoluția Adunării Naţionale.

Alexandru Lupuşor

The following two tabs change content below.