Deputații vor achiziții publice netransparente

Modificările au fost aprobate în cel mai netransparent mod și vor permite majorarea considerabilă a volumului banilor publici utilizați netransparent și ineficient”

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, vineri, 30 noiembrie 2018, în două lecturi consecutive, proiectul de Lege nr. 430 înregistrat la 26 noiembrie 2018 de deputata Elena Bacalu. Acest proiect modifică Legea 131/2015 privind achizițiile publice prin mărirea semnificativă a pragurilor pentru procedurile de achiziții publice, ceea ce crează premise pentru majorarea considerabilă a volumului banilor publici utilizați netransparent și ineficient.

Proiectul adoptat de legislativ modifică Legea 131/2015 privind achizițiile publice prin mărirea semnificativă a pragurilor pentru procedurile de achiziții publice. În primul rând, acesta prevede mărirea pragurilor pentru achizițiile ce nu cad sub incidența Legii 131, adică achizițiile de valoare mică, de la 80.000 lei la 200.000 de lei pentru bunuri și servicii, și de la 100.000 la 400.000 de pentru lucrări.

Ecaterina Meaun, expertă în achiziții publice, susține că modificarea acestei legi face ca achizițiile de mică valoare de la 80.000 la 200.000 de lei să treacă în zona netransparenței. Precizăm că, până în prezent, o instituție publică era obligată să organizeze licitație în cazul în care valoarea contractului depășea 90.000 de lei.

„Pe de o parte, apreciez această modificare pentru că pragurile erau într-adevăr foarte mici în Republica Moldova. În toate țările, aceste praguri sunt mult mai mari. Pe de altă parte, ar fi fost bine dacă nu ar fi fost scoasă obligativitatea contractării valorii mici din sistemul Mtender”, a spus Meaun.

„Anul trecut, bugetul achizițiilor publice era de 10 miliarde de lei, iar bugetul pentru contractele de valoare mică – de circa 2 miliarde de lei. Aceasta înseamnă că 20% din buget merg în zona netransparenței. Se va face abuz de această prevedere, lucru care nu este nicidecum în folosul cetățenilor”, a mai spus experta.

Mai multe asociații obștești condamnă modificarea legii

Mai multe asociații obștești printre care Asociația pentru guvernare eficientă și responsabilă, Asociația Presei Independente, „Promo-LEX”, „Expert-Grup”, IDIS „Viitorul” condamnă modificările la Legea privind achizițiile publice de mică valoare.

Aceste achiziții sunt total netransparente, nu sunt reglementare de Legea 131, se desfășoară în afara oricărui concurs public. Rezultatele procedurii pot fi vizualizate doar prin contractul deja semnat, cu unicul „participant”, pe platforma electronică de achiziții Mtender. Rezultatele acestor proceduri nu pot fi contestate la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor.

Mai mult decât atât, acest tip de proceduri este cel mai des utilizat de către autoritățile contractante prin divizarea unei achiziții mai mari în două sau mai multe achiziții mai mici, pentru a evita o procedură transparentă. Deși se numesc achiziții de „valoare mică”, valoarea cumulativă a acestora exprimată în bani nu este deloc mică.

Proiectul nu a fost supus consultărilor publice

Cele opt organizații solicită Guvernului ca modificarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, în conformitate cu modificările aprobate de Parlament, să nu se limiteze la redactarea pragurilor, ci să prevadă condiții care să asigure un minim de transparență, prin publicarea unei invitații de participare și desfășurarea procedurii, prin sistemul MTender. Organizațiile au notat că proiectul nu a fost supus consultărilor și dezbaterilor publice și nu a fost avizat de toate instituțiile responsabile.

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)