De unde au apărut PLAHOTNIUC şi ULINICI?

Am dorit să cunoaştem originea numelor PLAHOTNIUC şi ULINICI. În acest scop, redacţia i-a solicitat un răspuns specialistului în antroponimie, doamna dr. Maria Cosniceanu, care ne-a spus următoarele:

Numele Plahotniuc provine de la cuvântul dialectal bulgar plahotnic, cu sensul „fricos, timid, laş”, şi sufixul ucrainean -iuc, ce indică descendenţa, Plahotniuc având sensul „al lui…”, „fiul lui Plahotnic”.

Numele Ulinici provine de la prenumele feminin Iuliana. Prenumele Iulian şi Iuliana în limba ucraineană au căpătat formele Ulian (atestat documentar din an. 1484) şi Uliana. Formele Ulian şi Uliana există şi în limba bulgară.

Printr-o influenţă ucraineană asupra onomasticii româneşti în sec. al XV-lea, după 1500, în onomastica românească au apărut prenumele cu formele Ulian, Uliana, Uliu, Ulia, Uliia şi Ulina. De la prenumele Ulina, cu sufixul de origine slavă -ici, care indică descendenţa, s-a format numele de familie Ulinici, cu sensul „al Ulinei”, „feciorul Ulinei” (ca şi Catrinici < Catrina, Macrinici < Macrina, Marandici < (S)Maranda etc.). Ulinici putea apărea şi de la formele de masculin Ule, Uliu cu dublă sufixare: Ule, Uliu+in =Ulin+ici=Ulinici.

The following two tabs change content below.