De la 1 iulie s-a majorat vârsta standard de pensionare

Pensionara E. Tronicu. Foto simbol: Nadejda Roşcovanu

De asemenea, din 1 iulie se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Începând cu 1 iulie, s-a majorat vârsta de pensionare, bărbaţii au dreptul la pensie dacă au împlinit 63 de ani, având un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la vârsta de 58 de ani şi 6 luni, având un stagiu de cotizare de 31 de ani şi 6 luni. Tot din 1 iulie 2019, se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), majorarea treptată a vârstei standard de pensionare până la 63 de ani şi majorarea stagiului complet de cotizare până la 34 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei se efectuează eşalonat începând cu 1 iulie 2017, conform modificărilor operate în Legea privind sistemul public de pensii. Pentru femei, vârsta de pensionare creşte anual cu şase luni, până va atinge vârsta standard de pensionare de 63 de ani, la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare de 34 de ani se va aplica pentru femei din 1 iulie 2024. Atât bărbaţii, cât şi femeile, la atingerea vârstei de pensionare pot beneficia de pensie şi în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet de cel puţin 15 ani. Pentru femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare diminuate cu 3 ani.

 Calcularea pensiei și depunerea actelor

Începând cu 1 aprilie 2017 la stabilirea pensiei nu se mai prezintă certificatele de salariu de la activităţile realizate până la 1 ianuarie 1999. Pensia se calculează doar în baza venitului asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 reflectat în contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate, din Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care este administrat de CNAS. La stabilirea pensiei se ia în considerare stagiul de cotizare realizat în toată perioada de activitate confirmat prin carnetul de muncă şi contul personal de asigurări sociale. Pentru a beneficia de pensie de la data atingerii vârstei de pensionare, cererea şi actele necesare se depun la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul depunerii cererii de pensionare cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia pentru limită de vârstă se va acorda de la data prezentării ultimului act necesar.

 Cum se vor calcula indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă

Din 1 iulie 2019, se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă. Însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă ale aceluiaşi angajat. Stabilirea indemnizaţiei de către angajator se va efectua în baza certificatului medical în original, pe suport de hârtie. În cazul pierderii certificatului medical, angajatorul va stabili indemnizaţia în baza duplicatului eliberat în modul stabilit. Conform noilor reglementări, cuantumul lunar al indemnizaţiei plătite din mijloacele financiare ale angajatorului va constitui 75% din salariul mediu al angajatului. Indemnizaţia se va achita din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

 Baza de calcul va constitui 35% din salariul mediu lunar prognozat pe economie

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către casele teritoriale de asigurări sociale diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani, iar 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani. În cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, baza de calcul va constitui 35% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat (îmbolnăvirea).

În cazul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică, cuantumul va fi de 100% din baza de calcul stabilită conform prevederilor legale.

Calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată, se vor efectua de către angajator, în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.

Indemnizația de îngrijire se acordă chiar dacă părinții muncesc cu program deplin

Începând cu 1 iulie, părinții care decid să muncească cu program deplin vor putea să beneficieze și de indemnizația pentru îngrijire a copilului. Prin urmare, părinții care au ieșit în concediu pentru îngrijirea copilului, dar decid să revină la muncă cu program deplin, vor putea beneficia de salariu și de indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la trei ani. Plata indemnizației se va păstra dacă beneficiarul: se angajează, își reia activitatea de muncă, se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului.

 

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)