Cutia cu piuneze: Schimb de replici între Moscova şi Chişinău

Moscova pălmuieşte verbal Chişinăul, Kievul şi Tbilisi, acuzând Ucraina, Georgia şi RM de „lipsă de respect faţă de eroismul celora care au glorificat aceste ţări cu acte de vitejie în lupta cu nazismul” în rândurile Armatei Roşii. Supărarea Rusiei, exprimată de MID printr-o declaraţie de „nedumerire şi regret maxim”, vine de la faptul că aceste state s-au abţinut, împreună cu statele UE, de la votarea rezoluţiei ONU privind „Neacceptarea unor practici care contribuie la escaladarea formelor contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie şi intoleranţă legată de acestea”.

Deosebit de important, consideră MID, e punctul 5 al rezoluţiei în care este exprimată „îngrijorarea faţă de încercările continue de distrugere a monumentelor, edificate în memoria celora care a luptat împotriva nazismului în anii celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi exhumării ilegale sau mutarea osemintelor acestor persoane”.

Fără să facă referire la declaraţia MID, MAE al RM a venit cu nişte „precizări” în care se spune că „a luat notă cu nedumerire” de speculaţiile din mass-media pe marginea acestui subiect.

MAE de la Chişinău dă de înţeles că interpretările Moscovei sunt tendenţioase, deoarece „decizia de abţinere pe marginea rezoluţiei menţionate a fost luată de autorităţile moldoveneşti în 2005, decizie reconfirmată ulterior, prin vot de abţinere, în 2006, 2007, 2008 şi, respectiv, 2009”, iar „textul rezoluţiei din 2010 nu diferă de cel adoptat în anii precedenţi”. Abţinerea RM, ca şi ale statelor UE, a fost determinată de „lipsa de echilibru al textului final al rezoluţiei care reflectă insuficient atât propunerile redacţionale, avansate de mai multe delegaţii, cât şi preocupările pentru o abordare neselectivă a practicilor rasiale”. „Rezoluţia adoptată de Adunarea Generală a ONU, la 21 decembrie 2010, nu a avut drept obiectiv principal examinarea chestiunii „eroizării nazismului”, dar a tratat, în ansamblu, practicile care contribuie la escaladarea unor forme contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie şi intoleranţă conexă”, se spune în documentul lansat de ministerul moldovean.

Ne ajută să înţelegem mai bine poziţia Chişinăului faptul că SUA a votat împotriva rezoluţiei respective, fiindcă, din punctul lor de vedere, aceasta nu face distincţia necesară între vorbe şi acţiuni, existând astfel pericolul îngrădirii libertăţii de exprimare. (N.N.)

The following two tabs change content below.