Cutia cu piuneze // Justiţia imorală, episodul 2

Ca reacţie la materialul nostru „Justiţia imorală…” din 9 februarie 2013 în care relatam cum locatarii blocului de pe strada Petru Rareş nr. 13 din Chişinău riscă să rămână fără o parte din încăperile tehnice (parcare), în urma unui proces judiciar dubios, primim la redacţie o replică din partea judecătorului vizat, Victor Orîndaş.

Domnia sa ne informează:

1) „dosarul civil intentat la cererea lui, ‘Belvilcom’ SRL vs. “Lovely House” SRL privind încasarea datoriei de 400000 Euro nu s-a pierdut. Materialele dosarului sînt accesibile celor interesaţi şi toţi doritorii şi-au făcut deja copii, fără să fie într-un fel împiedicaţi”. (Avocatul Petru Bălănel ne-a comunicat că dosarul le-a fost pus la dispoziţie peste o lună şi ceva de la solicitare, n.n.)

2) fiindcă era vorba despre o datorie „incontestabilă şi evidentă”, examinarea cauzei s-a făcut în lipsa directorului “Lovely House” SRL, dl Dalacov, care a solicitat printr-o scrisoare acest lucru. Scrisoarea sa e şi o dovadă că citaţiile au fost trimise pe o adresă corectă. „Prin hotărîrea din 25.12.2008 instanţa a încasat datoria de 400000 de Euro din contul “Lovely House” SRL bazându-se pe Contractul de vânzare-cumpărare, Factura de expediţie şi Actul de primire-predare a metalului forjat semnate şi ştampilate de directorul SRL “Belvilcom” , dl Chirica V. şi de directorul SRL “Lovely House”, dl Dalacov” (avocaţii locatarilor consideră că e vorba de acte false; conform scrisorii primite de la Administraţia Zonei Libere Galaţi, marfa respectivă nu a fost livrată, în actele de primire-predare fiind incluse date care nu corespund realităţii, n.n.)

3) verdictul său din 25.12.2008 nu a „periclitat nici drepturile şi nici interesele patrimoniale ale locatarilor din str. Petru Rareş 36”, deoarece „judecătorul a încasat o datorie concretă de 400000 de Euro de la un debitor concret – SRL „Lovely House”, iar „faptul că executorul judecătoresc a aplicat sechestru sau a întreprins alte acţiuni, în cadrul fazei de executare a titlului executoriu, care a violat drepturile locatarilor din str. Petru Rareş 36 este responsabilitatea nemijlocită a executorului judecătoresc”. (Cu alte cuvinte, vina nu îi aparţine lui, ci executorului judecătoresc Olga Buzadji care a pus în aplicare decizia sa, n.n.)

4) „referitor la schimbarea creditorului în titlul executoriu (acesta a fost înlocuit cu Anton Colenco, fiul lui Aurel Colenco, pe atunci încă președinte al Curții de Apel Economice, atribuindu-i-se 225000 de Euro, n.n.), această procedură este prevăzută de lege şi nu poartă un caracter litigios, fiind o procedură formală, obligatorie pentru instanţa de judecată”.

În final, dl Orîndaş cere să publicăm o „dezminţire publică a acuzaţiilor” care i-au fost aduse, altfel ne va ataca „în instanţa de judecată pentru apărarea onoarei şi reputaţiei profesionale”.

Din păcate, pentru dl Orîndaş, „reputaţia sa profesională” va avea de suferit în continuare, deoarece în urma controlului efectuat de procuratura sectorului Râşcani s-a stabilit că „cetăţeanul Dalacov Alexandru nu a fost niciodată administratorul SRL ‘Lovely House’ şi nu a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, nominalizat” de dl Orîndaş. Procurorul Nicu Şendrea a dispus, la 04.02.2013, începerea urmăriri penale în acest caz, pentru falsificarea probelor.

(N.N.)

 

 

 

The following two tabs change content below.