Cutia cu piuneze // David contra URSS

Gheorghe David a fost un inginer, disident, trimis, pe la începutul anului 1987, la tratament forţat într-un spital de psihiatrie „de tip special”, din Dnepropetrovsk, Ucraina. Îl cunoscusem destul de bine, de prin 1976, un timp am împărţit împreună o cameră de cămin, şi pot să spun că nu am observat să aibă probleme mentale. Era sociabil, inteligent, lucra mereu asupra unor invenţii, mergea, în zilele de odihnă, în afara oraşului…

Scrisoare către Gorbaciov

Am aflat cu mare regret că judecătorul care a pronunţat verdictul criminal a fost Nicolae Timofti, actualul preşedinte al RM. Vina lui Gheorghe David era că i-a trimis, în octombrie 1985, o scrisoare secretarului general al CC al PCUS, Mihail Gorbaciov, în care vorbea despre caracterul imperial al URSS şi realităţile din RSSM.

Înainte de Uniunea Scriitorilor, David spunea, citându-l pe Engels, că Basarabia este locuită de români, dar acestora le este interzis să se folosească de alfabetul latin. Atitudinea imperialistă a Rusiei faţă de Basarabia, scria David, se manifesta prin faptul că „în ultima vreme, mai mulţi basarabeni au participat la acţiunile militare din îndepărtatul Afganistan, decât au fost în vizită în România vecină”, abonarea la presa periodică din România era interzisă, vânzarea liberă a cărţilor româneşti – la fel, lipseau şi filmele româneşti, vizita rudelor şi prietenilor în România era strict limitată la gradul de rudenie părinţi-copii-fraţi-surori, era stimulată intens emigrarea autohtonilor în alte zone ale URSS, aceştia fiind înlocuiţi cu imigranţi, în folosul cărora erau distribuite „tendenţios” apartamentele şi funcţiile….

În baza dreptului la autodeterminare (art 72 al Constituţiei URSS), David cerea dreptul de a porni o campanie pentru separarea Basarabiei de URSS, „începând cu publicarea acestei scrisori”.

A compromis orânduirea sovietică

A fost arestat pe ascuns, în drum spre Tiraspol, unde a fost trimis în interes de serviciu. E de presupus că a existat o înţelegere între KGB şi şefii săi. Astfel, dispariţia lui nu a alarmat, un timp, pe nimeni. Fiindcă nu s-a dezis de cele scrise, a fost acuzat oficial de „propagandă sistematică, în scris şi oral, a ideilor cu caracter naţionalist, urmărind scopul de a provoca duşmănie naţională faţă de persoanele de naţionalitate rusă, de a discredita politica naţională leninistă a PCUS. În afară de aceasta, în aceeaşi perioadă, David Gh. S. a răspândit născociri vădit false care compromit orânduirea sovietică de stat şi obştească.”

Un judecător trebuie să judece

Evident, dacă David n-ar fi scris textul respectiv, soarta lui ar fi fost alta, el nu avea să fie trimis la tratament forţat la casa de nebuni de tip special. Nu starea sa psihică, nu sănătatea mintală, ci ideile sale prezentau un pericol pentru „orânduirea sovietică”. Judecătorul Nicolae Timofti nu putea să nu înţeleagă acest lucru. Un judecător judecă, nu aplică în mod maşinal, ca un robot, nişte articole ale Codului penal. Folosirea psihiatriei împotriva disidenţilor, pentru a le astupa gura, a fost unul din instrumentele represive cele mai ruşinoase ale regimului sovietic. Putem admite că dl Timofti nu era liber în acţiunile sale, dar era el orb?

Sigur, „dezvăluirile” de azi nu sunt întâmplătoare. Interesul presei ruse pentru persoana lui Nicolae Timofti trebuie legat de declaraţiile sale proeuropene, de recunoaşterea limbii române şi de insistenţa de a cere Rusiei retragerea trupelor de pe teritoriul RM. Dl Dumitru Ciubaşenco, autorul materialului din ziarul „Panorama”, nici nu ascunde acest fapt.

Reacţia pripită

Însă reacţia preşedintelui a fost pripită, şocantă. Spunând că nu regretă acest episod urât, compromiţător din cariera sa, afirmând că a acţionat conform legii, dl Timofti fie este inconştient, fie făţarnic. Şi atunci aflarea sa în înaltul post aduce prejudicii imaginii RM, căci aderenţa sa la valorile europene poate fi pusă la îndoială. În general, liderii noştri trebuie să se debaraseze de comportamentul liderilor sovietici, care se considerau infailibili. Trufia e un păcat, a greşi este omeneşte, omul e sub vremi, spunea cronicarul. A regreta un fapt, a-ţi cere scuze de la victime e un gest uman normal. Dl Timofti trebuie să revină asupra declaraţiei privind rolul său în soarta tragică a lui David.

Despre aflarea lui Gheorghe David în spitalul de psihiatrie de la Dnepropetrovsk a vorbit Europa Liberă, iar apoi, în cadrul unui miting, Gheorghe Ghimpu a cerut eliberarea sa. În primăvara anului 1989, Gheorghe David a fost transferat la Costiujeni, apoi, nu peste mult timp eliberat. Mi-a telefonat de la Costiujeni să-mi spună vestea sosirii sale şi să mă roage să-i aduc „Descrierea Moldovei” de Dimitrie Cantemir. (N.N.)

 N.N.

The following two tabs change content below.