Curtea Constituţională a avizat pozitiv proiectul de lege privind ridicarea imunităţii parlamentare

cconstitutionala limba romana f.nadea roscovanu

Curtea Constituţională a avizat pozitiv proiectul de lege privind ridicarea imunităţii parlamentare. Autorii au propus excluderea alineatului 3 din art. 70 al Constituției care prevede că ”Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa”.

Totodată Constituţia va fi completată cu un nou capitol, care include articolul 59 prim privind statul şi rolul avocatului poporului.

Potrivit documentului, avocatul poporului asigură promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.
Ambele proiecte vor putea fi examinate de parlament peste șase luni.

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)