Cum vom vota la 30 noiembrie

Comisia Electorală Centrală a prezentat un model de birou electoral pentru alegerile din 30 noiembrie curent şi modul în care va funcţiona acesta

vot alegeri Nadea Roscovanu PhotographyPentru alegerile din 30 noiembrie 2014, vor fi deschise 2066 de secţii de votare, dintre care 95 în străinătate. În organizarea şi desfăşurarea scrutinului, vor fi antrenate peste 22 de mii de persoane. În localităţile de pe malul drept al Nistrului vor fi deschide mai multe secţii de votare pentru locuitorii din raioanele de Est. De asemenea, pentru cetăţenii din stânga Nistrului, cărora le este frică să fie urmăriţi de autorităţile separatiste de la Tiraspol, în fiecare sector al mun. Chişinău, va funcţiona câte un birou electoral suplimentar.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat miercuri, 5 noiembrie curent, pentru mass-media, un model de secţie de votare pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie curent. Modernizarea birourilor electorale se evaluează la 440 mii de dolari SUA, dintre care Guvernul Republicii Moldova a investit circa 140 mii de dolari, restul sumei fiind acoperit de Guvernul Norvegiei în cadrul Programului PNUD pentru Democraţie. Noul echipament electoral, care va fi funcţional, după spusele lui Iurie Ciocan, preşedintele CEC, minimum trei scrutine ordinare, constă din 7000 de cabine de vot cu înălţimea 1,50 şi 1,70 metri, fără perdea, din plastic opac de culoare alb, cu sigla CEC-ului, urmând a fi plasate într-un unghi de 45 de grade de la comisia electorală, şi 10 mii de urne de vot, cu logo-ul CEC, de trei tipuri: 80 de litri, 45 de litri şi cele portabile, de 27 litri. „Iniţial, am propus ca urnele de vot să fie transparente, dar observatorii internaţionali au fost de părerea că prin acestea se poate vedea clar pe unele buletine de vot pentru cine s-a votat şi nu este bine. Trebuie să se vadă câte buletine se adună în urne, însă fără a fi perceptibile detaliile de pe ele”, ne spune Ştefan Urâtu, funcţionar de la CEC.

Urne de vot cu un grad sporit de siguranţă

„Din punctul de vedere al siguranţei, s-a ţinut cont de următoarele aspecte: 1. Să nu fie posibilă introducerea în urnă a mai multor buletine odată, ci doar a unuia împăturit; 2. Plasticul din care sunt făcute să nu fie uşor inflamabil; 3. Materialul trebuie să fie totodată destul de rezistent ca urna să nu se poată sparge dintr-o parte laterală sau la fund; 5. Închisă cu patru şi chiar cinci sigilii. Al cincilea se aplică pe orificiul urnei, la finele procesului de votare din ziua alegerilor, pentru ca să nu se mai poată introduce vreun buletin. În cazul în care o urnă s-a umplut înainte de încheierea procesului de votare, acesteia, la fel, i se va aplica al cincilea sigiliu.”

„Urna mobilă dispune de aceleaşi caracteristici. Urmărind procesele electorale din Ucraina, am observat că urnele mobile erau prea masive şi doamnele care le purtau s-au plâns că le bate la picior în timpul mersului, fiind şi prea grele (de 3 kg). Am examinat trei variante până am ajuns la aceasta. O considerăm varianta cea mai reuşită”, ne asigură angajatul CEC.
Implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor

Fiecare birou electoral al secţiei de votare va primi câte două laptopuri, conectate la internet, prin intermediul cărora, în ziua scrutinului, operatorii vor verifica datele de identitate ale votanţilor în Registrul de stat al alegătorilor şi vor înregistra participarea acestora la votare. O altă noutate în cadrul acestui scrutin constă în implementarea la nivel naţional a Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA), parte componentă a Sistemului Informaţional Automatizat (SIAS) „Alegeri”. Acesta reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, elaborat în baza Registrului de Stat al Populaţiei. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost procurate 4200 de laptopuri, fiind repartizate câte două pentru fiecare birou electoral al secţiei de votare. În ziua alegerilor, operatorii SIAS „Alegeri” vor verifica datele de identitate ale alegătorilor în RSA şi vor înregistra online participarea acestora la scrutin. După aflarea rezultatelor, aceştia vor transmite operativ informaţia la CEC. Procesul de implementare a RSA a fost realizat cu suportul Programului PNUD pentru Democraţie, componenta Alegeri, finanţat de către Guvernul Regatului Suediei.

Procedura de vot

Reprezentanţii CEC au explicat şi modul în care vor vota cetăţenii în ziua de 30 noiembrie. Astfel, alegătorul care va veni la secţia de votare va trece pe la operatorii din cadrul secţiei. Aceştia vor verifica datele în registrul alegătorilor şi vor consemna participarea la votare. Ulterior, alegătorul se va apropia de masa membrilor biroului electoral, va prezenta actul de identitate, va semna în lista electorală, iar membrul biroului va aplica ştampila de securizare în actul de identitate al alegătorului şi îi va da buletinul de vot. Alegătorul va merge la cabina de vot şi apoi spre urna plasată chiar în faţa comisiei pentru a introduce buletinul de vot. Birourile electorale urmează să fie deschise la parterul clădirilor şi în fiecare secţie de votare va fi instalată o cabină de vot pentru persoanele cu necesităţi speciale.