Cum sunt deposedaţi de active sute de mii de acţionari

FLAGRANT // Profitând de încrederea şi naivitatea deţinătorilor de acţiuni, dividendele sunt înghiţite de conducerea „Europa Trust”

Îmbogăţirea peste noapte – marele vis al celor care preferă acţiunile ilegale şi nu munca cinstită – a constituit de mai mulţi ani o piedică în dezvoltarea economică a Moldovei după proclamarea independenţei. Şi asta deoarece o mulţime de escroci s-au deghizat în oameni de afaceri de bună credinţă. Aceştia au reuşit să pună stăpânire pe tot ce a rămas din economia ţării după procesul de privatizare, implementat atât de nefast.

Din nefericire pentru noi, aceste metode de a acţiona, deloc ortodoxe, au fost favorizate şi de naivitatea unei părţi importante a societăţii care, să recunoaştem, nu prea are cunoştinţe în domeniul economic, în special, în cel al administrării afacerilor. Iată de ce în scurt timp după procesul de privatizare, unii s-au îmbogăţit excesiv peste noapte, iar majoritatea cetăţenilor care au fost împroprietăriţi au rămas, în scurt timp, fără bani şi fără valorile mobiliare.

Problema pe care o să o abordăm astăzi este, sperăm, o acţiune de profilaxie, a cărei menire constă în anticiparea unui eventual scandal de proporţii, de felul „Intercapital” sau BC „Guineea”. Cei care sunt la un pas de a repeta soarta „Intercapital” sunt actualii acţionari care au oferit acţiunile companiei fiduciare „Europa Trust” SRL. Pe la mijlocul anilor 1990, una din companiile fiduciare, cu extravaganta şi preţioasa denumire „Europa Trust” SRL, a reuşit, prin diferite tertipuri, să obţină de la mii de deţinători de acţiuni dreptul de a le administra. Treptat, numărul victimelor „Europa Trust” a atins cote impresionante pentru realităţile R. Moldova.

În prezent, potrivit diferitor date, respectivul trust deţine dreptul de reprezentare a intereselor a peste 330 mii de deţinători de acţiuni. Valoarea totală a activelor deţinute de respectivii acţionari, implicit date în gestiune companiei fiduciare „Europa Trust”, este estimată la peste 100 milioane de lei.

Au trecut mai bine de zece ani şi lucrurile la „Europa Trust” se agravează alarmant. Sutele de mii de deţinători de acţiuni au încăput pe mâna unei grupări care intenţionează să-i deposedeze de proprietăţile mobiliare. Deocamdată, această grupare are nevoie de sutele de mii de acţionari în calitate de carne de tun, cu care să acopere acţiunile ilegale ale grupării, în cazul în care acţiunile lor ajung în vizorul organelor de anchetă. (Apropo, Procuratura Generală a şi iniţiat o cauză penală în numele şi interesul deţinătorilor de acţiuni înşelaţi de capii „Europa Trust” SRL). De fiecare dată când acţiunile ilegale ale grupării care gestionează compania fiduciară „Europa Trust” sunt luate în evidenţă de instituţiile abilitate ale statului, şefii companiei ameninţă cu numărul impresionant de acţionari care ar sta, chipurile, în spatele lor şi pe ale căror interese le-ar reprezenta. Însă, în realitate, lucrurile arată cu totul altfel.

Dividendele acţionarilor, înghiţite de conducerea „Europa Trust”

Reprezentanţii Procuraturii Generale au constatat că, până acum, în urma administrării valorilor mobiliare ale celor peste 330 mii de acţionari au avut de câştigat doar persoanele care controlează compania „Europa Trust”, în timp ce persoanele care le-au încredinţat acestora acţiunile nu au primit niciun fel de dividende. Astfel, în timp ce gruparea de la cârma „Europa Trust” s-a îmbogăţit peste măsură în urma gestionării acţiunilor ce nu le aparţin, cei care sunt proprietari ai acestor acţiuni au rămas doar cu promisiunile. Se pare însă că şefii companiei fiduciare nu se mulţumesc cu ceea ce au obţinut până acum prin şiretlicuri. Asfel, ei intenţionează să-i deposedeze, în general, pe acţionarii de rând şi şă-şi însuşească averea acestora.

În urma unui control efectuat la „Europa Trust” SRL, au fost depistate o serie de încălcări ale legislaţiei, cele mai semnificative fiind lipsa informaţiei din registrele deţinătorilor de valori mobiliare. „Europa Trust” ignoră toate prescripţiile emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (succesoarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare – n. r.) în vederea restabilirii complete a informaţiei din registrele deţinătorilor de valori mobiliare. Mai mult, controlul efectuat la numita companie fiduciară a scos la iveală intenţiile conducătorilor „Europa Trust” de a însuşi activele deţinute de acţionarii pe care îi reprezintă. Cum este posibilă o astfel de ilegalitate? S-a constatat că este destul de simplu. Pentru asta, este nevoie de o altă companie fiduciară, care să fie controlată tot de conducerea „Europa Trust”. O astfel de companie a fost găsită în persoana SRL „Escon-Renaştere”. În urma controalelor efectuate la această firmă, au fost constatate mai multe încălcări ale legislaţiei în vigoare, inclusiv lipsa informaţiei din registrele deţinătorilor de valori mobiliare (ca şi în cazul „Europa Trust”).

Metode de deposedare de active, aplicate de „Europa Trust”

Aceste circumstanţe au demonstrat neglijenţa, iresponsabilitatea şi reavoinţa administratorilor fiduciari, administrarea ineficientă şi ilegală a activelor de aceste companii. Pentru a fi mai laconici, vom descrie doar câteva exemple de înstrăinare de către capii companiei „Europa Trust” a activelor deţinute de cei peste 330 mii de acţionari.

Astfel, conform contractului de înstrăinare a imobilului (înregistrat la OCT la 07.04.2000) SA „Uzina ABA-1”, în care CF „Europa Trust” deţine 24,99 la sută de acţiuni, compania fiduciară a „Feroviarilor” – 16,61 la sută şi SA „Biotrin” – 9,83 la sută) situat pe str. Petru Rareş 62, municipiul Chişinău, imobilul a ajuns în proprietatea a trei societăţi cu răspundere limitată: SRL „Visterniceni-Com”, SRL „Alunel&Compania” şi SRL „Menaj&Compania”. De menţionat că CF „Europa Trust” SRL deţine până în prezent câte 80 la sută din capitalul acestora.

Înstrăinarea imobilului ce aparţinea SA „Uzina ABA 1” a fost efectuată prin falsificarea de documente (procesul-verbal al Consiliului nr. 2 din 12.03.2000, procura din 15.11.1999 şi actele de primire-predare a imobilului din 06.04.2000). În plus, înstrăinarea imobilului a fost efectuată sub pretextul redresării situaţiei economice a SA „Uzina ABA 1”, prin schimbarea imobilului acesteia cu cotele părţi în capitalul social al SRL „Visterniceni-Com”, SRL „Alunel&Compania” şi SRL „Menaj&Compania”. Ulterior însă, a fost stabilit că toate condiţiile contractuale nu au fost îndeplinite de factorii de decizie ai grupului afiliat companiei fiduciare „Europa Trust” SRL şi SA „Uzina ABA 1”. Ca rezultat, SA „Uzina ABA 1” nu a obţinut acele cote părţi în societăţile nominalizate, cu înregistrarea acestora la Camera Înregistrării de Stat.

O altă escrocherie de proporţii, efectuată în acelaşi stil, a vizat SRL „Plastan”. Conform deciziei Camerei Înregistrării de Stat şi Acordului cu privire la modificările şi completările înscrise în Registrul de stat şi operate în statutul SRL „Plastan” din 19.11.2004 (înregistrat de OCT Chişinău la 25.11.2004), societăţile cu răspundere limitată „Visterniceni-Com”, „Alunel&Compania” şi „Menaj&Compania” devin asociaţi ai SRL „Plastan”, ca aport al celor trei fiind depuse bunurile imobile situate pe strada Petru Rareş 62.

În consecinţă, societăţile nominalizate au devenit deţinătoare a 24,19 la sută din capitalul social al SRL „Plastan”, restul fiind deţinute de o persoană fizică (0,03 la sută) şi SRL „Capitoliul” (75,77 la sută). În SRL „Capitoliul” – conform informaţiei din baza de date a Camerei Înregistrării de Stat – 50,7 la sută din capital le deţine SRL „Bursa de Imobil „IVC”, 0,06 la sută – o persoană fizică; 18,9 la sută – Uzina ABA1, 68,58 la sută – AÎ „Partenitate”, 12,45 la sută – IPDA. În IPDA, compania fiduciară „Europa Trust” deţine 24,7 la sută, iar în SA „Chimistul-M” 76,88 la sută. Cu alte cuvinte, capii „Europa Trust” îşi vând lor, printr-un păienjeniş de firme, activele deţinute de persoane private la „Europa Trust”.

Ca urmare a acestor încălcări, au fost lezate drepturile şi au fost aduse prejudicii intereselor a peste 330 mii de acţionari care au transmis în administrare active în valoare de peste 100 milioane de lei. Există zeci de exemple de înstrăinare, însă ţine de datoria organelor de anchetă să despletească acest ghem de firme prin care companiile fiduciare „Europa Trust” şi „Econ-Renaştere” îşi realizează planurile murdare.

Portofoliul „Europa Trust”

În portofoliul companiei fiduciare „Europa Trust” SRL sunt incluse 581 de societăţi pe acţiuni şi 13 societăţi cu răspundere limitată. Conform unor date prealabile, datele a 399 de societăţi, indicate în portofoliul companiei, coincid cu cele prezentate de registratorii independenţi şi Camera Înregistrării de Stat, opt societăţi pe acţiuni se află în procedură de lichidare, o societate pe acţiuni se află în proces de insolvabilitate, iar 15 societăţi au fost excluse din Registrul de stat al valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării.

De asemenea, s-a constatat că datele a 99 de societăţi, indicate în portofoliul companiei, nu coincid cu cele prezentate de registratorii independenţi şi Camera Înregistrării de Stat în ceea ce priveşte numărul de acţiuni sau cota deţinută. Printre acestea se numără două societăţi pe acţiuni care se află în procedură de lichidare, o societate pe acţiuni care se află în proces de insolvabilitate şi două societăţi care au fost excluse din Registrul de stat al valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării.
Datele a 72 de societăţi, care sunt incluse în portofoliul companiei, nu sunt confirmate de registratorii independenţi şi Camera Înregistrării de Stat. Printre acestea figurează o societate pe acţiuni care se află în procedură de lichidare şi şase societăţi care au fost excluse din Registrul de stat al valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării.

Datele a 20 de societăţi sunt confirmate de registratorii independenţi şi Camera Înregistrării de Stat, însă nu sunt incluse în portofoliul companiei. Printre acestea se numără două societăţi care au fost excluse din Registrul de stat al valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării.

Portofoliul „Econ-Renaştere”

În portofoliul companiei fiduciare „Econ-Renaştere” SRL sunt incluse 30 societăţi pe acţiuni. Astfel, s-a constatat că datele a 17 societăţi, indicate în portofoliul companiei, coincid cu cele prezentate de registratorii independenţi, inclusiv datele a două societăţi pe acţiuni care se află în procedură de lichidare şi cele ale unei societăţi care a fost exclusă din Registrul de stat al valorilor mobiliare ca rezultat al lichidării.

Totuşi datele a nouă societăţi, indicate în portofoliul companiei, nu coincid cu cele prezentate de registratorii independenţi în ceea ce priveşte numărul de acţiuni sau cota deţinută.

În acelaşi timp, datele a trei societăţi, care sunt incluse în portofoliul companiei, nu sunt confirmate de registratorii independenţi, iar datele a patru societăţi sunt confirmate de registratorii independenţi, însă nu sunt incluse în portofoliul companiei.

Epilog

Ca să demonstrăm că cele două companii fiduciare pe care le-am invocat în acest articol sunt strâns legate între ele, vă vom prezenta, dragi cititori (unii, poate, chiar acţionari lezaţi în drepturi de către cele două trusturi), numele celor care conduc aceste fonduri. La „Europa Trust” funcţia de administrator o deţine Lilia Cârlan, iar cea de contabil-şef – Ala Bureico; funcţia de consultant îi revine Nataliei Loza. La „Econ Renaştere”, funcţiile sunt distribuite în felul următor: Lilia Cîrlan – administrator, Ala Bureico – contabil-şef, şi numai funcţia de consultant i-a revenit altui om (ceea ce, însă, nu schimbă esenţa problemei) – Vasile Scutelnic.

Este foarte dubios faptul că două companii fiduciare, care gestionează activele a sute de societăţi pe acţiuni, nu plătesc dividende acţionarilor lor. Este clar de ce – toţi banii şi toate activele trec în proprietatea conducătorilor trusturilor, iar acţionarii se vor trezi, într-o bună zi, că deţin active la nişte companii falimentare. Aceştia vor constata că nu mai au nimic. Că spre asta merg lucrurile arată datele privind dividendele calculate şi achitate de „Europa Trust” şi „Econ-Renaştere” – câteva mii de lei, şi acelea însuşite de conducerea celor două firme.

A. Rusu
P

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)