Cum se ascund demnitarii după Legea privind protecția datelor cu caracter personal în timp ce datele persoanelor aflate în litigii sunt publice

Informațiile de interes public precum averile demnitarilor, resursele bugetare pe care aceștia le cheltuiesc în scopuri personale, veniturile de sute de mii de lei din afacerile cu statul nu sunt accesibile pentru opinia publică deoarece sunt protejate de Legea privind datele cu caracter personal. În schimb, în citațiile publice, în special în condițiile unui litigiu dintre două sau mai multe părți, sunt publicate atât numele, prenumele, CNP-ul pârâtului, cât și adresele de domiciliu.

Juristul Promo-LEX, Pavel Cazacu, susține că fără acordul persoanei nu poate fi prelucrat acest tip de date, totuși există mai multe excepții. Direcția Juridică a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova a menționat că Parlamentul interpretează legile.

Mariana din Chișinău susține că, în vara anului 2017, a fost bătută de către doi indivizi în apropierea locuinței sale. După incident aceasta a depus o plângere la poliție, iar în prezent se judecă cu făptașii. De fiecare dată a fost anunțată despre ședințele de judecată prin publicarea citațiilor publice în presă. „În citația publică se menționează numele, adresa mea de domiciliu. Cine îmi garantează mie că cei care m-au agresat, știind unde locuiesc, nu vor veni să se răzbune?”, se întreabă Mariana. În timp ce unele judecătorii recunosc că publică citații care conțin date cu caracter personal, altele susțin că nu publică asemenea date. „Judecătorul le dă citații părților din dosar, iar acestea le publică în ziarul „Dreptul” sau în altele. În citații se indică doar numele și prenumele părților, adresa nu se indică”, susține reprezentanta Judecătoriei Centru din Chișinău. Reprezentanți ai judecătoriilor din orașele Cahul și Fălești ne spun că citațiile sunt întocmite de către grefieri și judecători, iar acestea conțin numele și adresa juridică a părților din dosar.

Lege cu două „tăișuri”

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal se numără printre drepturile protejate în temeiul articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care garantează dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. Prelucrarea (stocarea, înregistrarea, difuzarea etc.) acestor date urmează să respecte anumite condiții. Regula de bază în acest sens e că fără acordul persoanei nu poate fi prelucrat acest tip de date. Totuși, de la această regulă există mai multe excepții prevăzute de legislația în vigoare, de ex., art. 15 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

Juristul Promo-LEX, Pavel Cazacu, a comentat pentru JURNAL prevederile articolului 15, excepţii şi restricţii, care se aplică „în scopul apărării naţionale, al securităţii statului şi menţinerii ordinii publice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor subiectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în exercitarea competențelor legale ale autorităţii publice”, susține juristul.

Parlamentul RM interpretează legile

În februarie 2017, reprezentanți ai mass-mediei și societăţii civile au semnat o solicitare privind interpretare abuzivă a prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal prin refuzuri nejustificate de a oferi informații de interes public. Solicitarea a fost transmisă autorităților publice, Guvernului și Parlamentului, semnatarii au cerut asigurarea accesului real la informațiile de interes public, precum și aplicarea Legii privind datele cu caracter personal conform standardelor europene.

În aprilie 2018, Școala de Studii Avansate în Jurnalism a solicitat de la secretariatul Parlamentului informații despre 16 deputați care sunt cazați în casa-hotel a instituției, iar alți 16 deputați primesc indemnizații pentru chirie de până la 6600 lei din bugetul statului. Oficialii de la Parlament au refuzat să publice numele deputaților cărora statul le plătește chiria invocând protecția datelor cu caracter personal. Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, articol 10, prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, dacă aceasta se referă la persoană publică sau caracterul public al faptelor în care aceasta este implicată, în condiţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.

CNPDCP despre citațiile publice

Direcția Juridică a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) al Republicii Moldova a menționat, în răspunsul la solicitarea noastră referitor la publicarea datelor cu caracter personal în citațiile publice, că Parlamentul e cel care interpretează legile: „…pentru interpretarea unor norme prevăzute de legislația în vigoare (în cazul dat statuate de Codul de procedură civilă), în conformitate cu art. 66 lit. c) din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul RM interpretează legile și asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării”, se arată în răspunsul CNPDCP.

Publicarea în presă se consideră citare legală

Publicarea datelor cu caracter personal în citațiile publice fără acordul persoanei este o ingerință, amestec ilegal în dreptul persoanei la viața privată, însă urmează de apreciat dacă această ingerinţă este una justificată, ne-a declarat Pavel Cazacu, făcând referire la articolul 108, Cod de Procedura Civilă, Citarea publică a pârâtului, alineat 1: „Dacă locul de aflare a pârâtului nu este cunoscut şi reclamantul dă asigurări că, deşi a făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea acestuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală”.

„În caz contrar ne-am regăsi în situația când s-ar adopta hotărâri de judecată fără notificarea/citarea și respectiv atragerea în proces a pârâtului, fapt ce i-ar afecta esențial drepturile”, ne spune juristul Pavel Cazacu.

The following two tabs change content below.
Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Carolina Chirilescu

Ultimele articole de Carolina Chirilescu (vezi toate)