Cum să te protejezi de controalele abuzive

controlori

Se ştie că printre cele mai mari obstacole ale businessului în R. Moldova sunt controalele frecvente şi neîntemeiate. Pe lângă faptul că acestea nu au niciun motiv şi nu se încheie cu ceva util, o responsabilizare a antreprenorilor nedisciplinaţi, de exemplu, ele provoacă prejudicii enorme afacerilor.

În multe cazuri, astfel de controale ar putea paraliza pentru câteva zile activitatea companiilor. Deşi o parte din autorităţile abilitate să efectueze controale au fost lichidate în ultimii ani în cadrul reformei regulatorii (aşa-numita „Ghilotină”), numărul lor este încă destul de mare. Pe moment, există tocmai 33 de astfel de autorităţi, fie independente, fie în cadrul unor ministere sau departamente.

Pornind de la această stare de fapt şi la recomandările partenerilor de dezvoltare, în iunie 2012, Parlamentul a adoptat Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Aceasta reglementează organizarea şi desfăşurarea, stabileşte principiile fundamentale şi procedura de efectuare a controlului. Conform prevederilor legale, se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare sau analiză exercitată de către un organ de control.

Aflând din discuţiile cu asociaţiile de business despre această problemă, programul BRITE al USAID a iniţiat elaborarea unui ghid care să redea pe scurt şi pe înţelesul tuturor prevederile Legii privind controalele de stat şi cum pot să-şi protejeze antreprenorii interesele făcând apel la prevederile acestuia.

Acesta are dreptul să efectueze controlul doar în cazul aspectelor privind competenţa sa exclusivă, stabilită expres de lege, şi care nu sunt supuse controlului de alte structuri. În plus, se interzice suprapunerea domeniilor de control între diferite organe. Frecvenţa controalelor este şi ea reglementată prin lege.

Fiecare companie trebuie să aibă registrul controalelor

Fiecare persoană supusă controlului este obligată să deţină o condică de înregistrare a controalelor exercitate asupra sa.
Aceasta trebuie să conţină:
a) denumirea organului de control;
b) numele controlorului (controlorilor) şi funcţia acestuia;
c) numărul deciziei de control şi/sau al mandatului de control, data emiterii acestora;
d) obiectul şi scopul controlului;
e) perioada efectuării controlului (data şi ora începerii, data şi ora încheierii controlului);
f) semnătura controlorului (controlorilor).

Mandatul este obligatoriu

Mandatul de control se eliberează de către organul de control unei autorităţi cu funcţii de supraveghere şi este obligatoriu. Pentru a-l obţine, autoritatea cu funcţii de supraveghere înaintează o cerere organului abilitat cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandat de control pentru a putea efectua acţiunile de control de sine stătător sau împreună cu organul abilitat cu dreptul de a emite mandat de control.

A fost elaborat Registrul de stat al controalelor

Printr-o hotărâre de Guvern din februarie 2013 a fost adoptat un regulament privind punerea în aplicare a legii. Conform acestei hotărâri, informațiile privind acțiunile și rezultatele de control asupra activității de întreprinzător au caracter public și vor fi disponibile persoanelor interesate, sporind semnificativ gradul de transparență în domeniu.

În acest sens, a fost elaborat Registrul de stat al controalelor, care reprezintă platforma (online) ce include registrele de control ale fiecărui organ abilitat cu funcţii de control. Ea trebuie să conţină datele privind toate etapele controlului de la planul de control la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului.

Potrivit informaţiei de pe site-ul guvernamental controale.gov.md, Registrul de stat al controalelor reprezintă soluția pentru o serie de obstacole în fața dezvoltării sectorului antreprenorial, cum ar fi:
• Efectuarea controalelor unei persoane de către mai multe organe de control într-o perioadă restrânsă;
• Efectuarea controalelor inopinate fără evaluarea riscurilor ce rezultă în abuzarea agenților economici;
• Dificultatea generării rapoartelor consolidate privind efectuarea controalelor pentru agenți economici;
• Dificultatea depistării presupuselor abuzuri în procesul de control.

Cine face excepţie

Totuşi nu toate autorităţile au fost incluse în această listă. Excepţie sunt Poliţia, Procuratura, Fiscul, Vama şi Centrul Anticorupţie. Cu alte cuvinte, autorităţile care îi terorizează cel mai mult pe antreprenori. Evident, cauza acestor derogări constă în rolul pe care îl au autorităţile respective în buna funcţionare a statului. Altfel spus, o limitare prin lege a dreptului acestor organe ar putea reduce din capacitatea lor de a-şi face bine treaba.

Antreprenorii nu-şi cunosc drepturile

Dar şi în cazul celorlalte autorităţi cuprinse de lege, controlorii nu pun prea mult preţ pe prevederile ei. Din păcate, chiar dacă e benefică, legea nu se respectă şi unele autorităţi continuă în special în provincie să pună nestingherit presiune pe antreprenori prin controale abuzive şi nejustificate. Potrivit Milei Malairău, director executiv al Camerei Americane de Comerţ din Moldova (AmCham), antreprenorii, în special cei din sate, nu ştiu de faptul că există o astfel de lege, că pot să le ceară controlorilor să prezinte mandatul de control şi să se înscrie în mod obligatoriu în condica controalelor. „În consecinţă, multă lume, fiind presată de către controlori, dă mită”, ne-a relatat directoarea AmCham. Totodată, autorităţile nu se grăbesc să-şi publice rapoartele în Registrul de stat al Controalelor.

Ion Chişlea

The following two tabs change content below.