Cum să descifrăm „Codul lui Eminescu”

Lansat în cadrul Târgului Internaţional de Carte „Gaudeamus” din Bucureşti, volumul „Codul lui Eminescu” al criticului, prozatorului şi poetului Felix Nicolau este una din cele mai importante contribuţii la studierea, analiza şi interpretarea din perspectivă modernă a operei eminesciene.

Proaspăt apărut la Editura „Victor”, „Codul lui Eminescu” constituie o lectură dificilă doar până în momentul când, dincolo de abundenţa surselor literare şi a informaţiei de specialitate, descoperi savoarea limbajului, flexibilitatea şi originalitatea raţionamentelor autorului care a reuşit să respecte şi să depăşească rigorile teoretice, dându-le o formă artistică, o tentă narativă, o dimensiune romanescă.

Preţul lucidităţii este, se ştie, existenţa tragică, cu toate acestea, „eroul eminescian, adoptând o poziţie intermediară, la intersecţia între lumi, îşi asigură un maximum de fiinţă posibil”, observă autorul „Codului…”.

Criticul Antonio Petraş remarcă într-o prezentare a volumului: „Iată, în sfârşit, o exegeză care lămureşte definitiv natura raporturilor dintre titan, demon şi geniu în opera eminesciană. Felix Nicolau urmăreşte atent geneza viziunilor mito-poetice şi a formelor literare de tip alegorizant, de la manifestările genuin-aurorale din „Decameronul dramatic” la cristalizările tendenţios-conceptualizante de mai târziu.

Excelentă e analiza variantelor succesive ale „Luceafărului” pe care autorul îşi sprijină întreaga argumentaţie, într-o manieră elegantă şi persuasivă. Fără a avea pretenţiile unui best seller (în pofida titlului cu cârlig mediatic), „Codul lui Eminescu” va provoca, sunt sigur, numeroase reacţii. Ar fi însă de dorit ca acestea să vină din partea publicului avizat”.

Felix Nicolau (n.1970) este conferenţiar universitar la Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Hyperion” din Bucureşti. A debutat în 1995 cu volumul de versuri „Ascultând cerurile”. A mai publicat volumele de critică literară „Eroismul eminescian”, „Homo imprudens”, în 2007 îi apare romanul „Tandru şi rece” la „Polirom”. Colaborează cu revistele „Adevărul literar şi artistic”, „Luceafărul”, „Observator cultural”, „Caiete critice” şi cu revista „Metaliteratura” a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

I.N.