Cum a fost deschisă Facultatea de Jurnalistică din RSSM

Comisia de condamnare a regimului comunist din RM a pus în circuitul ştiinţific un document privind originile învăţământului jurnalistic în RM. Potrivit acestuia, secretarul CC al Partidului Comunist al Moldovei, Ivan Bodiul, solicită ministrului Învăţământului Superior al URSS, Eliutin, deschiderea unei facultăţi de jurnalism în RSS Moldovenească, invocând necesitatea combaterii propagandei occidentale şi a falsificatorilor români.

Bodiul motivează deschiderea unei facultăţi de jurnalism la Chişinău prin faptul că majoritatea angajaţilor ziarelor, revistelor, editurilor, televiziunii şi radioului din RSSM nu aveau studii de specialitate, „mulţi dintre aceştia fiind de naţionalitate evrei, printre care se înregistrau stări de spirit incorecte”.

După secretarul CC al PC al Moldovei, „poporul moldovenesc simte o necesitate imperioasă de a organiza la scară largă pregătirea jurnaliştilor în Moldova în contextul necesităţii intensificării muncii ideologice în republică, pentru a contracara propaganda occidentală şi cea a falsificatorilor români ai trecutului şi ai prezentului.

Bodiul cerea „insistent de a aproba la începutul anului de studii 1975–1976 formarea cadrelor specialităţii 2027 (jurnalism) la Universitatea de Stat din Chişinău, ceea ce s-a întâmplat la 1 septembrie 1976.

Amintim că Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova a sărbătorit săptămâna trecută trei decenii de la fondare. Potrivit profesorilor facultăţii, instruirea studenţilor în domeniul jurnalismului în Moldova a început în anul de studii 1965–1966 în cadrul Facultăţii de Filologie a USM, iar în 1980 a fost creată Facultatea de Jurnalistică. Din 1993, concomitent cu inaugurarea noilor filiere formative de comunicare publică, biblioteconomie şi asistenţă informaţională, facultatea şi-a modificat titulatura, devenind Facultate de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Ilie Gulica