Cu legea pre lege călcând

Conform Deciziei din 17 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Economice, SRL „Fame CV Construction” a intrat în proces de insolvabilitate. Peste 200 de persoane care în perioada 2006-2008 au încheiat contracte de cumpărare a locuinţelor au rămas şi fără bani, şi fără casă.

Când instanţa este la cheremul domnului administrator

Sistemul judecătoresc din Republica Moldova necesită o reformă urgentă, profundă şi complexă. Acest lucru este înţeles astăzi de toată lumea: de la opincă la vlădică. Schemele frauduloase de delapidare a banilor s-au transformat într-o adevărată caracatiţă, care şi-a extins tentaculele asupra întregii societăţi.

În opinia noastră, domeniul construcţiilor de locuinţe se numără printre cele mai afectate de acest viciu. Firmele de construcţii, având de cele mai multe ori un capital statutar de doar 5400 de lei, au găsit o modalitate eficace care aduce profituri imediate, mari şi nu implică nici cel mai mic risc: adună bani de la persoanele fizice. De regulă, nu toţi banii colectaţi sunt folosiţi pentru a finisa şantierele începute. Patronii acestor firme reinvestesc aceste mijloace financiare procurând alte terenuri, maşini de lux, fac cheltuieli nesăbuite şi se trezesc într-o bună (rea) zi când îşi dau seama că nu mai au bani cu ce finisa construcţia.

Scheme cusute cu aţă albă

Şi atunci… şi atunci legile noastre prea democratice (dar nu pentru toată lumea!) le oferă o portiţă salvatoare. Firma intră în procedura insolvabilităţii. Cum se face acest lucru? Simplu de tot. Pentru început, se identifică o firmă creditoare. Mărimea datoriei aproape că nu contează. Important este ca această firmă să fie de acord să se adreseze în instanţa de judecată cu o cerere pentru recuperarea banilor. Debitorul, bineînţeles, nu are bani şi atunci firma creditoare solicită instanţei intentarea procesului de insolvabilitate.

Prin această schemă cusută cu aţă albă a trecut şi „Fame-CV Construction S.R.L., care preluase în anul 2006, de la antreprenorul general „Fame-Construction Industry S.R.L.”, în baza unui contract de subantrepriză, complexul locativ din str. Pietrarilor 10/1, pentru a-l finisa. Conform Deciziei din 17 noiembrie 2009 a Curţii de Apel Economice, SRL „Fame CV Construction” a intrat în proces de insolvabilitate. Peste 200 de persoane care în perioada 2006-2008 au încheiat contracte de cumpărare a locuinţelor au rămas şi fără bani, şi fără casă.

Comitet ilegal ai cărui membri îşi rezolvă doar problemele personale

Mulţi creditori au vărsat sume ce acopereau costul integral al apartamentului. La 01.09.2009, urma să trecem în casele noi. Dar n-a fost să fie. Lucrările au fost sistate prin 2008, iar o parte din banii colectați de la noi, circa 50 de milioane, a dispărut la fel cum alunecă mereu și mereu printre degetele firave ale justiției noastre Vitalie Cadîn, fondatorul firmelor „Fame-Construction Industry” şi „Fame CV Construction”.

Ciocnindu-ne pentru prima dată de Legea Insolvabilităţii, nici nu bănuiam prin ce calvar urma să trecem. Conform stipulărilor ei, Comitetul Creditorilor este organul care reprezintă interesele tuturor creditorilor în relaţiile cu Administratorul şi instanţa de judecată. Supraveghează activitatea Administratorului. Aşa prevede buchea legii, însă ea nu a fost respectată la constituirea Comitetului creditorilor din cadrul SRL „Fame CV Construction”. S-a făcut abstracţie totală de prevederile art. 71, litera 1,2. În baza procesului-verbal nr. 2 al adunării creditorilor din 25 martie 2010 (care, de fapt, nici n-a avut loc), instanța de judecată (judecător Maria Moraru) validează componenţa Comitetului creditorilor. Hotărârile adoptate în cadrul acestei adunări nu puteau fi validate de instanţă fiindcă creditorii n-au fost înştiinţaţi în modul stabilit de art. 19 al Legii Insolvabilităţii. În felul acesta, ne-am pricopsit cu un Comitet ilegal, iar majoritatea membrilor sunt preocupaţi doar de rezolvarea problemelor personale.

Administratorul terminator

Persoana cea mai importantă în procesul de insolvabilitate, cum bine se ştie, este administratorul. Dna Moraru l-a desemnat pe dl Dumitru Chicu, care, pe întreaga perioadă a exercitării mandatului a demonstrat (prin acţiuni iresponsabile, prin decizii arbitrare, atitudine sfidătoare faţă de unii creditori, prin fals şi uz de fals ş.a.) că este un administrator-terminator. Nu întâmplător, la data de 17 martie 2011, prin Ordonanţa dlui Andrei Pântea, prim-adjunct al Procurorului General, s-a dispus pornirea în acest caz a urmăririi penale în baza art. 361, alin. 1 din Codul penal. Şi Colegiul Economic al Curţii Supreme de Justiţie, în decizia nr.2re-38, 127 din 06 mai 2011, a calificat unele acţiuni ale administratorului ca fiind „dubioase”. Iar tenderul organizat pentru selectarea unui nou antreprenor s-a transformat într-o adevărată farsă.

Câştigătoare a fost desemnată o firmă care n-a oferit nici pe departe cea mai avantajoasă ofertă. Directorul ei, dl V. Tonu, s-a şi grăbit să ne informeze, într-un comunicat publicat în mass-media la 8 iunie 2010, că domnia sa va finisa blocurile din str. Pietrarilor 10/1 pe cont propriu, la un preţ de 600 de Euro pe m/p. Când, întâmplător, am luat act de hotărârea adoptată în cadrul adunării generale din 13 iunie 2010, am rămas stupefiaţi: un metru pătrat de spaţiu locativ nu mai costa 600 (preţul anunţat de dl Tonu, directorul firmei câştigătoare a tenderului), ci 680 de Euro. Doar în cinci zile preţul a crescut cu circa 14 %, ceea ce constituie aproape 2 mln. Euro.

Instanţa de judecată, un simplu decor al societăţii

Multe dintre ilegalităţile expuse mai sus nu s-ar fi întâmplat dacă dna Moraru ar fi respectat prevederile art. 77, p.1 al Legii Insolvabilităţii: Administratorul îşi exercită atribuţiile sub supravegherea instanţei de judecată. În cazul nostru, s-a întâmplat tocmai invers: instanţa era la cheremul domnului administrator. După adunarea generală din 13 iunie 2010, mulţi creditori au început să aibă dubii în ceea ce priveşte corectitudinea şi imparţialitatea doamnei judecător Maria Moraru. Bineînţeles că nu putem avea dovada directă și indiscutabilă a coruperii doamnei Maria Moraru, dar faptul că instanţa a luat decizii controversate, care ulterior au fost casate de instanţele superioare, ne pune pe gânduri.

În august 2010, în conformitate cu prevederile Legii, creditorii de diferite ranguri au cerut convocarea unei adunări generale. Cererile depuse au fost examinate… abia pe 13 decembrie. Peste patru luni! Dna Moraru a comis o ilegalitate, fiindcă conform art. 67, p.6 al Legii Insolvabilităţii, „asupra respingerii cererii de convocare a adunării creditorilor instanţa urma să se pronunţe prin încheiere, însă nu există nici o încheiere a primei instanţe” – citat din Decizia Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie (06 mai 2011). În alte situaţii, dna Moraru a demonstrat că poate fi şi ultra operativă. Pe 16 ianuarie 2012, Comitetul creditorilor al ÎI „Fame CV Construction” SRL s-a întrunit în şedinţă la ora 08.30, iar la 09.25 dna Moraru examina deja în instanţă deciziile luate în cadrul şedinţei Comitetului. Record demn de luat în seamă şi de Guiness Book.

Toate dovezile noastre, scrise negru pe alb, nu sunt concludente pentru dna judecător M. Moraru, care, văzându-ne că am supravieţuit unei mari escrocherii, numită „Cadîn”, este senină şi crede că vom trece cu brio printr-o nouă şarlatanie. De data aceasta, cu părere de rău, pusă la cale chiar de cei care ar trebui să ne apere. Iar instanţa de judecată a ajuns să fie un simplu decor al societăţii noastre pretinse democratice.

Lucian Ciocanu

Lucreţia Bîrlădeanu

Dorin Grigoriev

Oleg Carp

Raisa Clima

Victoria Grigoriev

Daniel Iovu

Vitalie Corăbieru

Elena Păduraru

Vasile Dolma

Tatiana Vatavu

Valeriu Nazar

Veronica Bumbu

Maria Casian

Nicolae Spataru

Constantin Codreanu

Ion Rusu

Valentina Nedenco

Victoria Şimon

Roza Lazar

Ana Muntean

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)