Cu garduri, dar fără WC-uri

Deşi se confruntă cu problema asigurării cu apă potabilă şi a WC-urilor, unii manageri de instituţii preşcolare preferă să construiască garduri

Aproape în jumătate din instituţiile de învăţământ din R. Moldova elevii merg la toaletă în curte şi aceasta nu pentru că nu sunt neapărat bani, ci pentru că managerii acestora preferă să facă altceva decât WC-uri – garduri, de exemplu, ca nişte gospodari adevăraţi. De asemenea, potrivit unui raport efectuat în 2016 de către UNICEF, fiecare al optulea copil din instituțiile preșcolare din republică este expus unui risc sporit de a se îmbolnăvi drept consecință a utilizării apei neconforme după conținutul de nitrați și fluor.

Fiecare al patrulea copil este expus la concentrații sporite de bor și fiecare al şaselea din grădinițe este expus riscului pentru sănătate prin îmbolnăvirea de boli diareice acute ca urmare a consumului de apă poluată microbian. 40,9 la sută din instituțiile preșcolare au toalete amplasate pe teritoriul instituției. Ca rezultat, practic fiecare al treilea copil din instituțiile preșcolare are acces la toalete externe neamenajate, fiind expuși riscului de îmbolnăvire condiționat de nerespectarea igienei personale.

Guvernul intenţionează, prin Programul Național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru 2016–2025, să asigure către 2025 distribuirea apei potabile sigure în 100% instituţiile preşcolare şi şcolare, până atunci însă părinții sunt obligaţi să achite pentru apa pe care o consumă copiii lor.

Conform aceluiaşi raport UNICEF din 2016, în 63,3 la sută din grădinițele din RM, calitatea apei nu corespunde normativelor naționale în vigoare, iar concentraţiile înalte de nitraţi, fluor, parametrii microbiologici provoacă dereglări acute ale sănătăţii copiilor. Cei mai supuși sunt copiii din instituțiile preșcolare din raioanele Nisporeni, Dondușeni, Ungheni, Ocnița, Șoldănești și Leova unde calitatea apei a fost inadecvată după concentrația de nitrați care depășește 60%.

33 de ani fără apă potabilă

Concentrațiile cele mai înalte de fluor au fost înregistrate în sursele de apă din unele grădinițe ale raioanelor Fălești, Ciadâr-Lunga și Glodeni unde indicele a depășit concentrația maximală admisibilă de 1,5 mg/l corespunzător de 7,7,  5,9 și 3,9 ori. Procentul cel mai înalt de grădinițe în care au fost constatate neconformități ale calității apei la parametrii microbiologici au fost înregistrate în raioanele Ungheni (84,9%) și Nisporeni (64,3%). Practic fiecare al şaselea copil din grădinițe este expus riscului pentru sănătate prin îmbolnăvirea de boli diareice acute ca urmare a consumului de apă poluată microbian.

Șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, Nina Sterpu, ne-a declarat că atât părinții, cât și instituțiile de învățământ sunt obligate să suporte cheltuieli pentru a asigura copiii cu apă potabilă. „Problema apei potabile la Nisporeni are rădăcini adânci. Şi deşi nu este un domeniu de care noi răspundem, ne asumăm această responsabilitate. Nu mă tem să spun că la procurarea apei potabile sunt implicați și părinții, nu doar instituțiile, din cauza insuficienţei de finanțe”, a menționat Sterpu.

Fiecare al treilea copil are acces la WC-uri externe

Șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Dondușeni, Nina Juraveț, ne-a declarat că toți copiii şi elevii din raion sunt asigurați cu apă potabilă din contul statului. În raionul Fălești, lucrările de construire a apeductului Prut–Făleşti au demarat în 1984, însă apă potabilă din râul Prut nu a ajuns până în prezent în casele făleștenilor. Deşi șefa Direcției învățământ Fălești, Silvia Matasî, a afirmat că copiii şi elevii sunt asigurați cu apă potabilă din contul instituțiilor de învățământ, părinții ne spun că ei sunt cei care plătesc pentru apa potabilă: „La grădinița din Fălești nu am văzut niciodată mașina să transporte apă timp de doi ani, părinții cumpăra 100%”, ne asigură mama unui copil, fapt confirmat de alţi părinți.

În raport se mai menționează că 13,0 la sută din grădinițele din RM au doar veceuri externe, care deservesc 7.192 de copii. În 40,9 la sută din instituțiile preșcolare din RM funcționează WC-uri externe amplasate pe teritoriul instituției. Fiecare al treilea copil din instituțiile preșcolare are acces la WC-uri externe neamenajate, fiind expuși riscului de îmbolnăvire condiționat de încălcarea igienei personale. Ponderea cea mai mare a copiilor expuși riscului estimat este specifică pentru raioanele: Cantemir (92,2%), Ștefan-Vodă (85,1%), Căușeni (84,5%), Criuleni 77,8 și Comrat (76,5%). Șefa Direcției învățământ Cantemir, Tatiana Cechir, ne-a confirmat că se confruntă cu problema lipsei blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, însă insistă că directorii instituțiilor trebuie să vină cu solicitări. „La solicitare se distribuie mijloace financiare, ei trebuie să depună un demers”, menționează Cechir.

„Au fost cazuri în care directorii doreau să le facem garduri, şi nu WC-uri”

Studiul cuprinde toate instituțiile preșcolare din RM, 1.457, dintre acestea, în ultimii patru ani, peste 900 de obiective au fost renovate datorită „Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României”, prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova (FISM). Mircea Eșanu, directorul executiv al FISM, ne-a declarat că pe lista lor de priorități sunt blocurile sanitare, însă au fost și cazuri în care directorii de grădinițe au cerut altceva. „Au fost cazuri când directorii doreau să le facem garduri, nu veceuri, dar aici aveam și noi ceva de spus, iar argumetele noastre erau susținute și de părinți”, a menționat Eșanu.

Studiul vizează toate instituţiile preșcolare din republică, în care sunt instituționalizați 146.088 de copii, vizând analiza calității apei potabile, evaluarea igienică a sistemelor de sanitație și aprovizionare cu apă potabilă, aprecierea nivelului de aplicare a practicilor igienice de către copiii instituționalizați în grădinițe.

Consumul de apă potabilă cu concentrații sporite de fluor provoacă starea patologică cunoscută sub denumirea fluoroză şi se localizează la nivelul dinţilor. Maladia constă în apariţia opacităţii smalţului dentar, pierderea netezimii, apariţia unor pete pe suprafaţa smalţului, însoţite de creşterea friabilităţii dinţilor.