Criză și inflație

Viața-i searbădă, anostă

Și, lipsindu-i din tumult,

Azi să fii sărac te costă

De trei-patru ori mai mult!…

Gheorghe Bâlici